ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
ΤΟΥ ʼ21

΄
IMAGE DESCRIPTIONΜετά το τέλος της επανάστασης, οι οικονομικές απαιτήσεις των υδραίων, σπετσιωτών και ψαριανών από τον Καποδίστρια υπολογίστηκαν σε 20.000.000 χρυσές δραχμές. Ο Καποδίστριας πλήρωσε 147.000 για την Ύδρα, 90.000 για τις Σπέτσες και 13.000 για τα Ψαρά.

Οι Κουντουριώτηδες αυξάνουν την κεφαλαιουχική περιουσία τους από 10.000.000 χρυσές δραχμές το 1820 σε 28.000.000 χρυσές δραχμές το 1830. Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος του χρήματος θα πρέπει να λάβει υπʼ όψη του ότι το 1841 που ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το μετοχικό της κεφάλαιο ήταν 5.000.000 δραχμές.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους υδραιοσπετσιώτες Μπόταση, Μέξη, Ανάργυρο. Κι αυτοί διπλασίασαν τις περιουσίες τους. Οι Σισίνηδες με περιουσία 3.000.000 χρυσές δραχμές στα 1820 βρίσκονται με 7.000.000 χρυσές δραχμές.

Μετά την επανάσταση, οι Ρούφοι της Πάτρας γίνονται «νοικοκύρηδες» με 1.000.000 χρυσές δραχμές. Οι στρατιωτικοί Γρίβας, Μαμούρης, Βελέντζας, Παπακώστας, Κριεζώτης, Πανούρης και άλλοι, προ της επανάστασης ήταν απλοί κλεφτοκαπεταναίοι. Μετά την επανάσταση, βρίσκονται κτηματίες με χιλιάδες στρέμματα εύφορης γης. Ο Μακρυγιάννης ζητούσε άμεση καταβολή 35.777 γροσίων.

Επί Καποδίστρια το σύνολο της έκτασης της εθνικής γης έφτανε περίπου τα 6.000.000 στρέμματα και της ιδιωτικής τα 8.000.000 στρέμματα. Στην Πελοπόννησο παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό ακτημοσύνης, όπου 60.000 οικογένειες είχαν 535.000 στρέμματα και 1.000 περίπου οικογένειες 1.000.000 στρέμματα.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: Τελικά ποιοι ήθελαν την επανάσταση; Μήπως τα φεουδαρχικά κατάλοιπα, δηλαδή οι κοτζαμπάσηδες; Μήπως οι αιγαιοπελαγίτες καραβοκύρηδες εφοπλιστές; (βλέπε ναυτεμπορικό κεφάλαιο). Μήπως ο ανώτερος Κλήρος; Τελικά, ποιοι βγήκαν κερδισμένοι;


 
«Εντιμότατοι άρχοντες
του ημετέρου γένους»
στην Κωνσταντινούπολη
κατά τον 16ο αιώνα.
(Βιέννη, Εθνική Βιβλιοθήκη).
 
 
            
Η άρχουσα τάξη των ρωμιών

Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, η συνεργασία της βυζαντινής αριστοκρατίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Πατριαρχείου με την οθωμανική εξουσία είναι ένα γεγονός. Από τους βυζαντινούς τιμαριώτες και τους εκκλησιαστικούς άρχοντες όσο κι από τους φαναριώτες, ρωμιούς γραφειοκράτες του Σουλτάνου, θα διαμορφωθεί η άρχουσα τάξη των ρωμιών.

Οι τρεις παράγοντες, ο Σουλτάνος, οι τιμαριώτες (στρατιωτικοί–διοικητικοί) και ο Κλήρος, είναι οι τρεις κατηγορίες, που εκπροσωπούν τις κυρίαρχες τάξεις της οθωμανικής κοινωνίας. Αυτοί νέμονται και ωφελούνται το κοινωνικό προϊόν της παραγωγής. Οι χωρικοί (reaya) είναι απλοί νομοί της, δεδομένου ότι η γη, τους παραχωρείται από το κράτος ή έμμεσα από τον τιμαριωτή.

Οι χωρικοί δεν καρπώνονται το προϊόν της έγγειας παραγωγής, αφού αυτό κατευθύνεται και καρπώνεται από το Σουλτάνο με την μορφή της φορολογίας και ενοικίων και από τις κυρίαρχες τάξεις: Φαναριώτες, κοτζαμπάσηδες, Εκκλησία κ.ά.. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Χριστιανικές εξουσιαστικές ομάδες κατά την οθωμανική περίοδο).


 
Ο ανώτερος Κλήρος,
επιδιώκοντας να διαδραματίσει
ηγετικό ρόλο σε συνεργασία
με τους κοινοτικούς άρχοντες,
παρενέβαινε συχνά στο έργο τους.
Στους ισχυρότερους απένεμε
και το οφφίκιο του λογοθέτη.
Στην εικόνα: Ο πανίσχυρος
Ιωάννης Στάμου Χονδροδήμας
ή Λογοθέτης, πανίσχυρος
κοτζάμπασης της Λιβαδιάς
για μερικές δεκαετίες
πριν το ΄21.
(Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).
Διαβάστε στην «
Ελεύθερη Έρευνα»:
Από τον Άρχοντα Λογοθέτη
στους σημερινούς Οφφικιάλους
.
 


Επειδή οι χωρικοί έχουν τη νομή των καλλιεργούμενων γαιών και η ιδιοκτησία των γαιών βρίσκεται στη διάθεση του κράτους με εκπροσώπηση από τους τιμαριώτες, αισθάνονται σαν ελεύθεροι χωρικοί κι όχι σαν τάξη που υφίσταται την εκμετάλλευση. Αυτή ακριβώς η έννοια της κρατικής κυριαρχίας της ιδιοκτησίας δεν δημιούργησε στην οθωμανική αυτοκρατορία προβλήματα επαναστατικών διαθέσεων των χωρικών.

Επίσης, οι δανειοδοτούμενοι από τους οθωμανούς προεστοί, με τόκο 8% ως 12% δανειοδοτούσαν τους ραγιάδες αγρότες με τόκο 25% ως 30%! Τα χρέη των προεστών της Πελοποννήσου προς τους οθωμανούς κοτζαμπάσηδες παραμονές της επανάστασης έφταναν στο ποσό των 7.000.000 γροσίων. Αυτά τα χρήματα δεν εισπράχτηκαν ποτέ από την Κυβέρνηση με την ίδρυση του ελληνικού κράτους.

Ιδεολογικά στον ελλαδικό χώρο δεν απαντούμε κρούσματα επαναστατικής διάθεσης στις οικονομικά ανεπτυγμένες δυνάμεις, όπως στις παροικίες των ρωμιών στο εξωτερικό. Αντίθετα, οι οικονομικά ισχυροί στέκονται πολύ σκεπτικιστές στην ιδέα μιας επανάστασης. Τις επαναστατικές ιδέες (αρχές 19ου αιώνα) όμως, τις ασπάζονται οι μικροκαπεταναίοι, οι διανοούμενοι και κυρίως οι αγρότες, που αποτελούν το 70% του πληθυσμού.


 
Κατά την οθωμανική περίοδο
υπήρχε πληθώρα νομισμάτων,
εκ των οποίων τα κυριότερα ήταν:
Το γρόσι (φωτογραφία) = 40 παράδες.
1 παράς = 3 άσπρα.
10 γρόσια = 1 τάλληρο.
Το βενετσιάνικο χρυσό τσεκίνι
ήταν η βάση της ισοτιμίας.
Ισπανικό πιάστρο = 1 γρόσι και 50 παράδες.
Γαλλικό χρυσό φράγκο = 1 γρόσι.
Λίρα στερλίνα Αγγλίας = 73 γρόσια.
 
 
 
Φόροι

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την οθωμανική περίοδο (είδη φόρων) ήταν οι εξής: Σπέντζα, Αβαρίζι, Sursat, Nalba-ha, Istira, Τοπιάτο, Αβανιέ, Δεκάτη. Η Δεκάτη καταργήθηκε επί Τρικούπη!  


Εκκλησιαστικοί Φόροι

Οι φόροι ήταν τρεις : τα Κανονικά, η Ρόγα ή Σητεία και τα Τυχερά.

Εκτός από τους φόρους της οθωμανικής κυριαρχίας και των τιμαριωτών οι ρωμιοί πληρώνουν και φόρους είτε σε χρήμα είτε σε είδος στους εκκλησιαστικούς άρχοντες. Ο Νικ. Μοσχοβάκης γράφει: «Πάντα δε ταύτα τα εισοδήματα του Πατριαρχείου και των Επισκόπων εισπράττονται υπό των δυστροπούντων δια της βίας, δεν ελλείπουσι δε ούτε τα παραδείγματα, ότι σκεύη οικιακά και άροτρα έτι αφηρέθησαν παρά των πτωχών οικογενειών εις εξίσωσιν των ουτωσί οφειλομένων».
 
Ο Πατριάρχης Κύριλλος προσπάθησε να σταματήσει τις βιαιότητες εισπράξεων του Επισκόπου Λαρίσης Πολυκάρπου, γιατί διαμαρτυρήθηκε ακόμα και ο Βελής Πασάς, γιός του Αλή Πασά, και σε εγκύκλιο του έγραφε: «Εγράψαμεν και γράφομεν εις αυτόν όσον ημπορεί να μετριάση τα παρσίματά του δια να μη προξενή γογγυσμόν και αδημονίας εις τους πτωχούς».

Ο ιστορικός Πιπινέλης διαπιστώνει ότι: «Οι μητροπολίται αναλαμβάνοντες μέρη των χρεών των Πατριαρχείων κατʼ ανάγκην ηγούντο εις αύξησιν των εισπράξεών του τόσο εκ των εκκλησιαστικών αυτών ποιμνίων όσον και εκ των εις τα κτήματα αυτών εργαζομένων χωρικών. Οι χωρικοί φυσικώς εδυσφόρουν δια τούτο και ούτω επροσκαλούντο συχνά προστριβαί και στάσεις. Τότε οι μητροπολίται κατέφευγαν εις την τουρκικήν εξουσία, δια να λάβωσι την βοήθειά της εναντίον των χωρικών. Εδώ δε αυτομάτως αναπηδά εκ των πραγμάτων ο αναγκαίος δεσμός της τουρκικής τιμαριωτικής και της ελληνικής αγροτικής και εκκλησιαστικής ολιγαρχίας του ανωτέρου Κλήρου».

Σε σύνολο φορολογίας 23,9% επί
της παραγωγής το ποσοστό επί της
φορολογίας του οθωμανικού δημο-
σίου είναι 6% (1,5
% επί της πα-
ραγωγής) και της Εκκλησίας 5,3%
(1,3% επί της παραγωγής).

Η Δεκάτη αντιπροσώπευε το 8,5%
επί της παραγωγής και το 35%
επί της φορολογίας. Παρά το
γεγονός ότι η φορολογική
επιβάρυνση της οθωμανικής
κυριαρχίας δεν εμφανίζεται ως
εξοντωτική, το πραγματικό φορο-
λογικό βάρος ωστόσο κατέληγε
λόγω των αυθαιρεσιών των φορο-
εισπρακτόρων, των ενοικιαστών
των φόρων και της απληστίας των
διοικητικών υπαλλήλων να είναι
τεράστιο με αποτέλεσμα το ποσό
ιδιοποίησης της παραγωγής από τη
φορολογία να φτάνει στα 50%,
ενώ και οι νόμιμοι και οι αυθαίρετοι
φόροι τυπικά δεν υπερβαίνουν το
ποσοστό 22%. Οι φοροεισπράκτο-
ρες προσδιορίζοντας αυθαίρετα τις
τιμές των προϊόντων έπαιρναν με
τη μέθοδο αυτή μεγαλύτερες ποσό-
τητες προϊόντων.

Έτσι, η ουσιαστική επιβάρυνση
ξεπερνούσε την επίσημη φορολο-
γική κλίμακα κατά 100%!


Επί Όθωνα, οι κοινοτικές και
εκκλησιαστικές εισφορές ήταν
3,5%
(1,5% οι κοινοτικές και
2% οι εκκλησιαστικές εισφορές
επί της παραγωγής).
 

 
Στις Κυκλάδες τον 16ο αιώνα,
η δύναμη των κοινοτικών αρχόντων αυξήθηκε.
Οι ρωμιοί είχαν αποσπάσει πολιτικά
και δικαστικά προνόμια.
Στην εικόνα: Προεστός αιγαιοπελαγίτης.
(Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).
 
  
 
Ιδιοκτησία

Η κατανομή ιδιοκτησίας στο χώρο της νότιας Ελλάδας κάτω του Ολύμπου βρίσκεται περίπου στη σχέση 1/2 μεταξύ των οθωμανών και των ρωμιών. Από τα 15.000.000 στρέμματα γης, τα 6.400.000 στρέμματα κατέχονται από τους οθωμανούς, 2.500.000 στρέμματα αποτελούν την εκκλησιαστική περιουσία και τα υπόλοιπα κατέχονται από τους ρωμιούς. Τα 90% της γης των οθωμανών ανήκουν σε μεγαλοτσιφλικάδες οθωμανούς και από τη γη των ρωμιών τα 70% σε χριστιανούς κοτζαμπάσηδες.

Στην Κορινθία οι Ζαΐμηδες, Λόντοι και Νοταράδες κατέχουν περίπου το 40% της γης και τα ετήσια εισοδήματα τους ξεπερνούν τα 150.000 χρυσά φράγκα.


Ημερομίσθια

Τέλη 18ου αιώνα η αμοιβή για 10-12 ώρες εργασίας ήταν για εργατοαγρότες 20-25 παράδες, για τους τεχνίτες 40 παράδες και για τους βοηθούς τεχνιτών 20 παράδες. Οι εργάσιμες μέρες ήταν 3 στις 4.


Τιμές προϊόντων

Το ψωμί κόστιζε 16 γρόσια το καντάρι (καντάρι = 44 οκάδες, 1 οκά = 1,2 kg), δηλαδή περίπου 0,4 γρόσια (16 παράδες η οκά). Οι ελιές 0,5 γρόσια (20 παράδες η οκά). Το λάδι 3 γρόσια η οκά. Μία αγελάδα 100 γρόσια. Ένα πρόβατο 10 γρόσια. Μία γαλοπούλα 6 γρόσια. Μία κότα 50 παράδες (1 γρόσι και 10 παράδες). Το βούτυρο 3-5 γρόσια η οκά. 

 
Ξυλόγλυπτη επένδυση «οντά» από αρχοντικό της Κοζάνης, δείγμα ευμάρειας
στα τέλη του 18ου αιώνα. (Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη).
Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»:
 

 
 

Οικονομικά στοιχεία (Αλέξανδρος Υψηλάντης)

Όταν ανέλαβε την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας ο Αλ. Υψηλάντης, το ταμείο ήταν εντελώς αδειανό. Ο Υψηλάντης αποφάσισε να υποθηκεύσει τα κτήματά του και να εκχωρήσει την αποζημίωσή του από 3.000.000 γρόσια που είχε επιδικαστεί με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου και του Άκκερμαν, στο γάλλο τραπεζίτη Λαφήτ. Η μητέρα του έβαλε ενέχυρο τα κοσμήματά της. Με τα ενέχυρα αυτά και τις υποθήκες της οικογένειας Υψηλάντη συγκεντρώθηκε το ποσό των 3.000.000 γροσίων. Όλοι οι πλούσιοι ρωμιοί της Βαλκανικής ήταν επιφυλακτικοί για την επιτυχία της επανάστασης και κανείς εκτός από τον Βαρβάκη και τον Μάνθο Ριζάρη δεν θέλησε να βοηθήσει χρηματικά τον αγώνα. «Όλοι οι εδώ έμποροι είναι τζιγγενέδες (σ.σ. τσιγκούνηδες), μʼ όλον όπου ημπορούσαν να συνεισφέρουν 500.000, εάν είχον φρόνημα». (Εμ. Ξάνθου: Aπομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας, σελ. 89).

Τελικά, το οικονομικό βάρος της προετοιμασίας της επανάστασης έπεσε σε μεγάλο βαθμό στους ώμους της οικογένειας Υψηλάντη. Από τα υπάρχοντα στοιχεία η προετοιμασία του επαναστατικού αγώνα, η δράση της Φιλικής Εταιρείας και τα εξοδά της εκστρατείας στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες στοίχισαν το ποσό των 5.000.000 γροσίων ή 68.000 στερλινών λιρών Αγγλίας, εκ των οποίων τα 3.000.000 γρόσια τα κατέβαλε ο Υψηλάντης.   


Γενικές πληροφορίες

Οι βασικές ανάγκες των μαχόμενων ρωμιών αντιμετωπίστηκαν απο τους ίδιους με εισφορές και με τα πρώτα οθωμανικά λάφυρα. Είναι γνωστή η συντηρητική και μέχρι εχθρότητας στάση των κοτζαμπάσηδων και των δεσποτάδων έναντι της επαναστατικής οργάνωσης της Φιλικής Εταιρείας. («Οι προεστώτες και αρχιερείς ευρίσκοντο εις σφόδραν αδημονίαν και εκηρύχθησαν υπέρ αναβολής του κινήματος», Δ. Κόκκινου: Η Ελληνική Επανάστασις).

Στην περίφημη σύναξη των Προεστών της Πελοποννήσου στην Βοστίτσα στις αρχές του 1821, είναι γνωστή η στάση των αρχόντων και θρησκευτικών απέναντι στα κηρύγματα του Παπαφλέσσα για άμεση οργάνωση και κήρυξη του επαναστατικού αγώνα. Τελικά, αρχιερείς και προεστώτες «απεφάσισαν πεφοβισμένοι να παραμερίσωσι εις ασφαλή μέρη» και υποσχέθηκαν ότι θα καταβάλουν διάφορα ποσά στον ταμία της Φιλικής Εταιρείας Παπαδιαμαντόπουλο, όταν κηρυχτεί η επανάσταση. (Αμβρ. Φραντζή: Επιτομή της Ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος 1715-1836).

Από την έναρξη της Επανάστασης μέχρι το Δεκέμβρη του 1821, στο 9μηνο αυτό διάστημα, υπολογίζουμε ότι συνάχτηκαν από εισφορές, λάφυρα, λείες πολέμων και τουρκικά δικαιώματα που κατασχέθηκαν, περίπου 70.000.000 γρόσια. Στο ίδιο διάστημα οι πολεμικές δαπάνες της Επανάστασης έφθασαν τα 10.000.000 γρόσια κι από αυτές 1.000.000 γρόσια ήταν οι δαπάνες του στόλου. Το δημόσιο ταμείο όμως από τις κατά τόπους Διοικήσεις δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει ποσό μεγαλύτερο 1.000.000 γρόσια. Τα υπόλοιπα έγιναν ατομικές περιουσίες (70 εκατ. – 10 εκατ. = 60 εκατ.) κατά διαφόρους τρόπους.

Σύμφωνα με εθιμικό αξίωμα, τα λάφυρα έπρεπε να διανέμονται: 1/3 για το δημόσιο ταμείο, 1/3 για τους μαχόμενους πολιορκητές και 1/3 για τα πλοία που βοηθούσαν την πολιορκία. Αν το φρούριο δεν ήταν θαλάσσιο, τότε το 1/3 έπαιρναν οι πολιορκητές και τα 2/3 το δημόσιο ταμείο. Στην πολιορκία της Τριπολιτσάς κάθε οπλαρχηγός είχε αρχίσει χωριστές συνομιλίες με τους οθωμανούς πολιορκημένους. Ο Κολοκοτρώνης συνεννοείτο με τους αλβανούς, οι μανιάτες με τους βουρδουνιώτες τούρκους, οι φαναρίτες με τους πυργιώτες κι η Μπουμπουλίνα με τις χανούμισσες του Χουρσίτ. Οι οπλαρχηγοί συνέχιζαν τις συνομιλίες τους με τούρκους και παρέτειναν την πολιορκία πουλώντας τους τρόφιμα σε υψηλές τιμές (μαύρη αγορά). Ο Πετρόμπεης έφυγε από την Τριπολιτσά με δύο καμήλες και είκοσι μουλάρια βαρυφορτωμένα με λάφυρα. Ανάλογα έπραξαν και οι άλλοι αρχηγοί. Το σπαθί του Χουρσίτ πουλήθηκε από ένα χωρικό του Παλούμπα σε υδραίο έμπορο αντί 1.000 γρόσια και μεταπωλήθηκε αργότερα στον Μωχαμέτ Αλή αντί 130.000 γροσίων. Στο δημόσιο ταμείο δεν μπήκε γρόσι απ τα 50.000.000 γρόσια που λογαριάζονταν η αξία των λαφύρων. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Από την Τριπολιτσά στην... Τρόικα).


Φύγε τούρκε, έλα κοτζάμπαση

Η συνέλευση των Καλτετζών είναι η πρώτη πολιτική αρχή με αξιώσεις υποτυπώδους διοικητικής ενότητας. «Η συνέλευση των Καλτετζών ήτανε ολιγαρχική ή σωστότερα μια επιτροπή ολιγαρχικών» (Γ. Φίνλευ: Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως). «Ήταν γέννημα αυθαιρεσίας και εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των κοτζαμπάσηδων» (Γ. Κορδάτος). Η συνέλευση καθόρισε έδρα της τη Στεμνίτσα και ονομάστηκε «Γερουσία της Πελοποννήσου».

Με τις διατάξεις που προέκυψαν από την Πελοποννησιακή Γερουσία καθορίζεται η τύχη των δημοσίων και ιδιωτικών προσόδων των οθωμανών (Δημοσίου και ιδιοκτητών) όχι όμως και η τύχη των ιδιοκτησιών τους. Οι καλλιεργητικές σχέσεις παραμένουν όμως οι ίδιες, όπως και στην οθωμανική περίοδο. Οι ρωμιοί αγρότες δεν απελευθερώνονταν από τα δεσμά του κολίγου. Το οθωμανικό Δημόσιο και τους οθωμανούς ιδιοκτήτες γης τους αντικαθιστούν οι κοτζαμπάσηδες. Η συνέλευση των Καλτετζών έγινε ερήμην του λαού και δεν εκπροσωπήθηκαν ούτε συζητήθηκαν τα συμφέροντά του. Δηλαδή: Φύγε τούρκε, έλα κοτζάμπαση. (
Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Μια πλειάδα μικρών Αληπασάδων).

 
Το πρώτο εξωτερικό
δάνειο από την Αγγλία


Με την πολιτική κρίση του 1823 εδραιώθηκε στη χώρα η παράταξη των ολιγαρχικών. Οι υδραίοι άρχοντες και τα κυριότερα από τα τζάκια της Πελοποννήσου θα διοικήσουν την Ελλάδα σαν εντολοδόχοι της Αγγλίας. Οι αιγαιοπελαγίτες, εκτός από τους ψαριανούς, κασιώτες και σαμιώτες, βρίσκοταν σε αντίθεση με την επανάσταση και ιδιαίτερα με τους υδραιοσπετσιώτες. Στο αρχοντολόγι των αιγαιοπελαγιτών είχαν εκδηλωθεί σοβαρές τάσεις συννενόησης με τον Σουλτάνο για υποταγή. Οι συνωμοτικές ενέργειες είχαν κέντρο την Μήλο.

Στης 21 Απρίλη 1824 ανακοινώνεται επίσημα η πραγματοποίηση του πρώτου εξωτερικού δανείου των 800.000 λιρών στερλινών Αγγλίας. Το δάνειο το έριξαν επιτήδεια οι άγγλοι ανάμεσα στις αντίπαλες παρατάξεις για να επιτύχουν τους σκοπούς τους και να επεμβαίνουν στα εσωτερικά της επαναστατημένης Ελλάδας. Το δάνειο αυτό, υπήρξε και η τυπική πράξη της υποδούλωσης της Ελλάδας για 120 χρόνια στον αγγλικό ιμπεριαλισμό. Οι όροι της σύναψης, ο τρόπος της διαχείρισης και η απόδοση υπήρξαν πραγματικά ληστρικοί.
 


Στη Μακεδονία και την Ήπειρο
αυξήθηκε το εμπόριο με Ιταλία
και κεντρική Ευρώπη.
Στην εικόνα: Ηπειρώτης έμπορος.
(Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

 
Επίσης, από τότε τέτοια δάνεια υπήρξαν το υπόβαθρο του δόγματος «ανήκομεν εις την Δύσιν».

Ο λογαριασμός του δανείου είναι ο παρακάτω:

Ονομαστική αξία ομολογικού =  800.000 λίρες στερλίνες.

Μετρητά πραγματοποιηθέντα βάσει της τιμής κλεισίματος 59%472.000 λίρες στερλίνες.  

Διάφορα άλλα έξοδα = 173.000 λίρες στερλίνες.

Η εκκαθάριση του λογαριασμού του δανείου απέδωσε στο ελληνικό δημόσιο ταμείο 298.726 λίρες στερλίνες έναντι του ποσού των 800.000 λιρών που χρεώθηκε ο λαός!

Οι όροι της σύμβασης ξεσήκωσαν κύμα διαμαρτυριών και κατακρίσεων τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ελλάδα, γεγονός που ανάγκασε τους Times να γράψουν: «Είθε τα χρήματα τα οποία εληστεύθησαν εν ονόματι των ελλήνων, να επιρρίψουν ανάθεμα κατά της κεφαλής εκείνων που τα έχουν». Μόνο τα έξοδα της επιτροπής από την Ελλάδα (διαμονής πέντε μηνών) για τη σύναψη του δανείου, δηλαδή ΟρλάνδουΛουριώτη, έφτασαν τις 5.075 λίρες στερλίνες, όταν μια μεσοαστική οικογένεια στην Αγγλία ήθελε έξοδα διαβίωσης 50 λίρες μηνιαίως. Επίσης, οι Ορλάνδος–Λουριώτης για τα έξοδα διαμονής τους για το δεύτερο δάνειο χρέωσαν το κράτος 6.616 λίρες στερλίνες!  


 
 «Εκλαμπρότατε,
να με θυμηθής
όταν έλθη το δάνειον,
ότι τας ελπίδας μου,
μετά τον Θεόν,
εις την Εκλαμπρότητα σου
την έχω και μη με αφήσης
περίλυπον. Παρακαλώ
να με αγαπάς
όπως και πρότερον».
Ι. Μακρυγιάννης
(Απόσπασμα επιστολής του
προς τον Κουντουριώτη,
από τα Αρχεία Κουντουριώτου,
τ. Ζ΄, σελ. 546).

Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»:
Η κατάχρηση των αγγλικών δανείων
από τους «ημέτερους» το ΄21
.
 


Το δεύτερο εξωτερικό δάνειο από την Αγγλία

Το δεύτερο εξωτερικό δάνειο των 2.000.000 χρυσών λιρών, που πραγματοποιήθηκε από τον τραπεζικό οίκο των αδελφών Ιακώβ και Σαμψών Ρικάρδων στο Λονδίνο, είναι η μεγαλύτερη ληστρική επιχείρηση όλων των εποχών. Άγγλοι κερδοσκόποι, (φιλέλληνες) συμφεροντολόγοι, τυχοδιώκτες ναύαρχοι και στρατηγοί, κατάσκοποι του Ιμπραήμ, αμερικάνοι γκάγκστερς, όλοι πήραν μέρος στο χορό της κλοπής του δανείου, ώστε να φτάσουν στην Ελλάδα από το ποσό που δανείστηκε, μόνο 232.558 λίρες!

Τη διαχείριση του δανείου ουσιαστικά την είχαν οι δανειστές. Η περίφημη τετραρχία Ricardo, Ellice, Hobhause και Burdett διαχειρίστηκαν τα χρήματα του δανείου ανεξέλεγκτα και σύμφωνα με τις κερδοσκοπικές τους ορέξεις και χωρίς να συμβουλεύονται την αντιπροσωπεία από την Ελλάδα, η οποία προέβη κι αυτή σε κερδοσκοπικές πράξεις. Ο χρόνος εξόφλησης του δανείου ορίστηκε σε 36 χρόνια.

Η φρεγάτα που κατασκευάστηκε στην Αμερική και έφτασε στο Ναύπλιο τον Νοέμβριο του 1826 κόστισε στο Ελληνικό κράτος 156.000 λίρες στερλίνες. Την ίδια εποχή στην Αμερική κατασκευάστηκε από δρυ πρώτης ποιότητας και πλήρως εξοπλισμένο η φρεγάτα «Brandy Wine», που κόστισε στην αμερικάνικη κυβέρνηση 55.000 λίρες.


Επίλογος

Το κόστος των επιχειρήσεων 1821-1828 στοίχισε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 87.088.605 γρόσια. Αν προσθέσουμε στο ποσό αυτό και τα χρήματα που ξοδεύτηκαν από το 1828 μέχρι το 1830, δηλαδή μέχρι την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας και που φθάνουν τα 56.000.000 γρόσια, τότε το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 143.000.000 γρόσια.

 
Βιβλιογραφία

1. Γ. Κατσούλη: Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας από το 1453 μέχρι το 1830, τόμ. Α, έκδ. «Παπαζήσης», Αθήνα, 1985.

2. Γ. Κατσούλη, Μ. Νικολινάκου, Β. Φίλια: Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας από το 1453 μέχρι το 1830, τόμ. Β, έκδ. «Παπαζήσης», Αθήνα, 1994.

3. Δ. Παπαϊωάννου: Η πολιτική των Επισκόπων στην Τουρκοκρατία, Αθήνα, 1991.

4. Ιστορία του ελληνικού έθνους, έκδ. «Εκδοτική Αθηνών», Αθήνα, 1974.Διαβάστε ακόμα

στο πλαίσιο του Αφιερώματος της «Ελεύθερης Έρευνας»
1821: Η αποστασία των ρωμιών:

Οθωμανική Αθήνα

Χριστιανικές εξουσιαστικές ομάδες κατά την οθωμανική περίοδο

Μια πλειάδα μικρών Αληπασάδων

Η ανώμαλη προσγείωση των φιλελλήνων

Μυθοπλασίες της Ρωμιοσύνης

Αλληλοσεβασμός στους «επουράνιους»

Μεταγενέστερες παραχαράξεις του Θούριου του Ρήγα

Ποιά 400 χρόνια; Ποιά σκλαβιά;

Η άρνηση του οθωμανικού παρελθόντος μας

1821: Πώς οι ρωμιοί μεταλλάχτηκαν σε «έλληνες»

Η λαφυρομανία των «αγωνιστών» του ʼ21

Τους έφαγε το... φεγγάρι!

Τυχοδιώκτες και μαχαιροφόροι

Από την Τριπολιτσά στην... Τρόικα

Όταν οι ρωμιοί, με θείες ευλογίες βομβάρδιζαν την Ακρόπολη...

Η θρησκοληψία του Μακρυγιάννη

Η κατάχρηση των αγγλικών δανείων από τους «ημέτερους» το ΄21

Βίος και πολιτεία του Διον. Σολωμού
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


45 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 44072

  16 Οκτ 2017

  http://www.capital.gr/o-giorgos-kraloglou-grafei/3247456/tous-eipate-suntrofoi-oti-to-kratos-klebei-kai-leei-psemata

 • Ανώνυμος 42553

  2 Μαΐ 2017

  Ρωμιοί, πάντα ίδιοι, απο την αρχή του έθνους τους (τέλη βυζαντινής περιόδου).
  Βάλε ειδήσεις στο star και θα καταλάβεις ποιοί είναι εν τέλη.
  Απο την μία έχουν διαρκώς δημοσιογραφικά θέματα με την "κακή τουρκία που προκαλεί" και απο την άλλη θέμα τους "καλούς τούρκους που έρχονται ως τουρίστες" (αφήνουν λεφτά οι γείτονες βλέπεις, οπότε πάει περίπατο ο εθνικισμός τους).

  ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ τα κάνετε Ρωμιοί, ακόμη και εθνικισταράδες που γίνατε τα τελευταία χρόνια μετά την περιβόητη "κρίση". Εχετε και το θράσσος να συκοφαντείτε εμάς (αρθρογράφους και αναγνώστες της ΕΕ) πως "μας πληρώνουν για να τα γράφουμε αυτά".

 • Ανώνυμος 42528

  1 Μαΐ 2017

  Αυτοι που τα κονομουσαν επι ρωμαικης εποχης , βυζαντινης και στην τουρκοκρατια προπαντος ηταν παντοτε ασιατικης καταγωγης με κορυφη τους τουρκμενιους , σαχες , καζακστανοι-βλεπε ρουμανια-και ουζμπεκοι .Μετα την απελευθερωση τα εγγονια των προαναφερομενων και εκεινων που παρεμειναν εδω . Επισης ανα περιοδους οι νενετοι και καραληδες οπου και σημερα ''γαμουν και δερνουν '' κρυπτομενοι και ενω εμφανιζονται καπου πολιτειακα η ''σεμνοτητα'''των προς παντα κατευθυνση '' ξεχειληζει'' κανοντας τρομερη υπομονη σαν πασαδες που περιμενουν τον σουλτανο στο μερος των. Αυτοι και σημερα τα οικονομουν διοτι τα ''στελεχοι'' των σε ολες τις βασικες και κυριες υπηρεσιες του κρατους [υπουργειο εσωτερικων-εξωτερικων-οικονομιασ-και δικαστικου] Οι προγραμμενοι του κειμενου εισαγουν με τον ιδιαιτερο εκεινο τροπο πατριωτες των , οπου τα οι κονομουν και υποστηριζονται , οπως ακριβως επι τουρκοκρατιας.

 • Bielidopoulos

  25 Απρ 2017


  "«Ελλάδα! Είναι σε τόσο τρομερή κατάσταση εκεί, είναι απαίσιο» απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση που δέχθηκε για το ελληνικό ζήτημα, σπεύδοντας να ρωτήσει το δημοσιογράφο: «Είσαι Έλληνας;»." (..εχμ, εδώ γελάμε..)
  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114606218

  Σχόλια αναγνωστών:

  ανώνυμος
  Τρίτη
  23:01
  Είναι μια χώρα γεμάτη λαμόγια και υποανάπτυκτο κόσμο. 70% νομίζουν πως μας κυνηγάνε οι άλλοι λαοί και 50% νομίζουν πως μας ψεκάζουν.

  Αλέξανδρος
  Τρίτη
  21:47
  κανείς δεν μας υποχρεώνει να υπερεξοπλιστουμε με 300 δις, εναντίον της νατοϊκης συμμάχου Τουρκίας. . Μόνο οι μιζαδοροι ελλαδεμποροι. . .

 • Bielidopoulos

  22 Απρ 2017


  http://www.capital.gr/o-giorgos-kraloglou-grafei/3206087/idou-kai-i-kratikodiaiti-diaploki
  Δώσε! Δώσε!
  Βέβαια ο παπούλης που υπογράφει το άρθρο δεν γνωρίζει ή μάλλον δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το κομματικό/πελατειακό κράτος έχει ένα αποτέλεσμα: τη δημιουργία ενός φαραωνικών διαστάσεων συνταξιοδοτικού. Διότι οι βολεμένοι όταν συνταξιοδοτηθούν δεν απέχουν ξαφνικά από τα προνόμιά τους. Τουναντίον τα εξαργυρώνουν και με το παραπάνω ναούμ ως συνταξιούχοι. Αυτό ο παππούλης θα το κατανοήσει αργά ή γρήγορα, πού θα πάει. Εξάλλου δεν βιαζόμαστε, όλοι οι ρωμιοί στο τέλος θα έρθουν στα λόγια μου, χε, χε, χε. Η αλήθεια θα λάμψει συνέλληνες (sic)! Θα γκρεμιστείτε από τον φανταστικό σας κόσμο και θα προσγειωθείτε στην πραγματικότητα, μειώνοντας εγώ και επιθυμίες. Αμέ.

  24:08- 24:19: "Όταν όλα μαραζώσουν σε αυτό τον τόπο θα πάρει δρόμο και ο κόσμος και θα φύγει έξω. Και θα μείνουν οι γέροι, οι συνταξιούχοι, να δω ποιος θα τους πληρώνει."
  https://www.youtube.com/watch?v=-_ufGl27FsA

 • Bielidopoulos

  22 Απρ 2017


  Να γελάσουμε λίγο με τους συριζαίους:
  https://www.youtube.com/watch?v=J1OxAJ_6AGM
  Το ιδιωτικό κεφάλαιο ενοχοποιεί ο συριζαίος σκεπτόμενος ανήρ διανοητής του γλυκού νερού. Νομίζει ότι είναι υπήκοος Ελβετίας. Βρε στο Griechenland ζεις, Yunanistan αν προτιμάς.
  (νήρ < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *hnr. Συγγενές με το σανσκριτικά (nra))

  Απίστευτη εξήγηση υπουργού στη Βενεζουέλα: Εγραφαν μηνύματα αγάπης σε ντομάτες και τις πετούσαν στο Μαδούρο για να τα διαβάσει:
  http://www.iefimerida.gr/news/331094/apisteyti-exigisi-ypoyrgoy-sti-venezoyela-egrafan-minymata-agapis-se-ntomates-kai-tis

  Μηταφίδης: Στη Βενεζουέλα δεν υπάρχει δικτατορία, υπάρχει κρίση και σύγκρουση:
  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=114603406

 • Ανώνυμος 42383

  21 Απρ 2017


  makakas alert

 • Ανώνυμος 42382

  21 Απρ 2017

  ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ
  @Bielidopoulos,
  Λυπάμαι για το επίπεδό σου και χαίρομαι για τον πανικό σου. Ο άνθρωπος που εκφράζεται ελεύθερα δεν καταφεύγει σε βρισιές και αρνητικούς χαρακτηρισμούς. Το υποκείμενο που εκφράζεται στρατευμένα και με αγκυλώσεις επιτίθεται πρόστυχα για να δείξει στους εργοδότες του την παραγωγή του. Εάν όμως συνεχίσεις έτσι θα σε απολύσουν, γιατί πλέον θα έχεις αποβάλει την προβιά σου και ο κόσμος θα αντιληφθεί τις πραγματικές σου προθέσεις, οπότε θα τους είσαι άχρηστος πλέον. Θα σε αντικαταστήσουν με άλλον θεωρητικό/παντογνώστη χειρότερο από εσένα. Παρόλα αυτά σε καλώ και πάλι για την ανταλλαγή απόψεων, εφόσον βέβαια αναγνωρίσεις το λάθος σου. Σε παρακαλώ να μη συνεχίσεις την πρόστυχη τακτική σου, γιατί θα εκπλαγείς. Περιμένω αντίδραση από τους υπεύθυνους της σελίδας προς την σωστή κατεύθυνση.
  Δεν έχει άλλη παράκληση...γιαυτό σου στέλνω κάτι που σου πάει γάντι: www.youtube.com/watch?v=6ZA0PxsKA1s

 • Ανώνυμος 42381

  21 Απρ 2017

  Και οι πορδίτσες έγιναν πορδές

 • Ανώνυμος 42380

  21 Απρ 2017


  42379=μακάκας ρωμιός.

 • Ανώνυμος 42379

  21 Απρ 2017

  Πορδίτσες εγωτισμού τύπου Biel.

 • Bielidopoulos

  21 Απρ 2017


  "Εσύ είσαι που επιβεβαιώνεις συνέχεια εμένα και δεν το καταλαβαίνεις."
  Όπως νομίζεις. Ο ασχετολόγος που επιβεβαιώνουν τα άσχετά του.
  Φαπούλες και πάλι φαπούλες!

 • Ανώνυμος 42377

  21 Απρ 2017


  Εσύ ρωτάς; Και πρέπει να απαντήσω; Πας καλά; Μήπως να παίξουμε και τις κουμπάρες; Εσύ είσαι που επιβεβαιώνεις συνέχεια εμένα και δεν το καταλαβαίνεις.

 • Bielidopoulos

  21 Απρ 2017


  Ναι και; Αναιρεί κάτι από όσα έγραψα, όπως το σχόλιο 21.04.2017, 13:26:51.

 • Ανώνυμος 42375

  21 Απρ 2017


  Mα Bielidopoulos σε αυτούς αναφέρομαι, ποιοί κυβερνούσαν 2010-15 και ποιοί κυβερνάνε 2015-17, και πόσες μύτες άνοιξαν τότε και πόσες τώρα. Και πόσες επιπλέον μύτες θα άνοιγαν αν την νυν αριστερή φορολογία την είχαν επιβάλλει οι ΠΑΣΟΚ-ΝΔ τότε: εμφύλιο θα είχαμε κανονικό οργανωμένο από αριστερούς με τον γνωστό λαϊκισμό του «χωρίς το ευρώ είχαμε αξιοπρέπεια».

 • Bielidopoulos

  21 Απρ 2017


  @42372
  Εμφύλιο οργανωμένο από τους αριστερορωμιούς. Χάνεις τη μεγαλύτερη εικόνα. Οι αριστερορωμιοί εν Ελλάδι έχουν αναλάβει τις επαναστάσεις και τα συλλαλητήρια. Μιλάμε για μια χώρα γεμάτη κλίκες. Δεν μπορεί ο ρωμιός χωρίς κλίκα. Μην ξεχνάμε ότι οι Πυρήνες της Φωτιάς έστειλαν παγιδευμένο με βαρελότα (!) πακέτο με όνομα αποστολέα Άδωνις Γεωργιάδης...

  @42373
  Νόμπελ βλακείας στον κύριο..

 • Ανώνυμος 42373

  21 Απρ 2017

  ΑΠΟΡΙΑΣ

  @Bielidopoulos,
  Λυπάμαι για το επίπεδό σου και χαίρομαι για τον πανικό σου. Ο άνθρωπος που εκφράζεται ελεύθερα δεν καταφεύγει σε βρισιές και αρνητικούς χαρακτηρισμούς. Το υποκείμενο που εκφράζεται στρατευμένα και με αγκυλώσεις επιτίθεται πρόστυχα για να δείξει στους εργοδότες του την παραγωγή του. Εάν όμως συνεχίσεις έτσι θα σε απολύσουν, γιατί πλέον θα έχεις αποβάλει την προβιά σου και ο κόσμος θα αντιληφθεί τις πραγματικές σου προθέσεις, οπότε θα τους είσαι άχρηστος πλέον. Θα σε αντικαταστήσουν με άλλον θεωρητικό/παντογνώστη χειρότερο από εσένα. Παρόλα αυτά σε καλώ και πάλι για την ανταλλαγή απόψεων, εφόσον βέβαια αναγνωρίσεις το λάθος σου. Σε παρακαλώ να μη συνεχίσεις την πρόστυχη τακτική σου, γιατί θα εκπλαγείς. Περιμένω αντίδραση από τους υπεύθυνους της σελίδας προς την σωστή κατεύθυνση.
  Είναι η τρίτη παράκλησή μου για συνεργασία...

 • Ανώνυμος 42372

  21 Απρ 2017


  Αν υπήρχε αυτή η βαριά φορολόγηση το διάστημα 2010-2014 θα είχαμε εμφύλιο.

 • Bielidopoulos

  21 Απρ 2017


  "Ο καλύτερος πελάτης του Σόιμπλε είναι η κυβέρνηση της αριστερής διανόησης."
  Αυτό τώρα πού κολλάει; Το πρωτογενές πλεόνασμα (όπως και άλλα πολλά) είναι ευθύνη του κάθε κράτους προκειμένου αν θέλει να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές και να κάνει επενδύσεις, δίνει επιδόματα κ.λπ. Απλά το πολιτικό κόστος για τους πολιτικάντηδες και το πελατειακό κράτος είναι μεγάλο και τότε ρίχνουν το μπαλάκι στην τρόικα (και άρα τις ευθύνες). Σανό δηλαδή για τους αυτόχθονες (=ιθαγενείς). Υπόψιν δε ότι το πλεόνασμα αυτό επιτεύχθηκε με βαριά φορολόγηση με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να ξύνουν τον πάτο του βαρελιού, που σημαίνει ότι είναι προσωρινό και όχι μόνιμο, αφού η δυνατότητα για ξύσιμο του βαρελιού είναι προσωρινή.
  Αυτό το πόσταρα πιο πάνω, αλλά οι ρωμιοί δεν παίρνουν χαμπάρ:
  https://www.youtube.com/watch?v=Vorf4HdhZ4Q
  (Στο τέλος αναφέρει κάτι που έχω γράψει. Ότι δηλαδή από μόνο του κάθε μέτρο και αλλαγή δεν αρκεί να αλλάξει κάτι, αλλά με δέσμες μέτρων που θα εφαρμόζονται στην πράξη.)

 • Ανώνυμος 42368

  21 Απρ 2017

  http://www.avgi.gr/article/10951/8086196/elstat-protogenes-pleonasma-3-9-to-2016
  Ο καλύτερος πελάτης του Σόιμπλε είναι η κυβέρνηση της αριστερής διανόησης. Ποιό brain drain και κουραφέξαλα, αυτοί με δύο κινήσεις ματ θα πάνε το πλεόνασμα του 2017 στο 6,1% γκαραντί αν θέλουν.

 • Bielidopoulos

  21 Απρ 2017


  Ο αδιόρθωτος μακάκας (βλέπε 42365) κάνει copy-paste προηγούμενο σχόλιό του λες και έχει κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα. Θεωρεί ότι τον προσβάλλουν ο εγωίσταρος, αλλά οι παπαρίτσες που αμόλησε υπό μορφή ομοβροντίας ερωτήσεων που προσβάλλουν οποιονδήποτε άνθρωπο με κοινή λογική δεν τον ενοχλούν. Τον πνίγει το δίκιο, ε, χε, χε. Φάε μια κρεμούλα και θα σου περάσει.

  Στο μεταξύ: "Στρατιές από έκτακτο προσωπικό - Ρεκόρ προσλήψεων συμβασιούχων στο Δημόσιο":
  http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500140202
  Νυν υπέρ πάντων ο αγών ραγιάδες μου..!

  https://www.youtube.com/watch?v=q04nU083QdM
  Πάρτε βρε φτωχούληδες του θεού!

 • Ανώνυμος 42366

  21 Απρ 2017

  Χαχαχαχα, περιμένει αντίδραση από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας ο βλάχος. Βρε, μόνο αν ρίξεις χριστοπαναγία και πάλι αυτό που θα συμβεί είναι να διαγράψουν την ανάρτησή σου ως υβριστική οι ρωμιοί. Άλλη αντίδραση από την ΕΕ μην περιμένεις. Εδώ ο καθένας γράφει ότι του γουστάρει όπως του γουστάρει.

 • Ανώνυμος 42365

  20 Απρ 2017

  Bielidopoulos,
  Λυπάμαι για το επίπεδό σου και χαίρομαι για τον πανικό σου. Ο άνθρωπος που εκφράζεται ελεύθερα δεν καταφεύγει σε βρισιές και αρνητικούς χαρακτηρισμούς. Το υποκείμενο που εκφράζεται στρατευμένα και με αγκυλώσεις επιτίθεται πρόστυχα για να δείξει στους εργοδότες του την παραγωγή του. Εάν όμως συνεχίσεις έτσι θα σε απολύσουν, γιατί πλέον θα έχεις αποβάλει την προβιά σου και ο κόσμος θα αντιληφθεί τις πραγματικές σου προθέσεις, οπότε θα τους είσαι άχρηστος πλέον. Θα σε αντικαταστήσουν με άλλον θεωρητικό/παντογνώστη χειρότερο από εσένα. Παρόλα αυτά σε καλώ και πάλι για την ανταλλαγή απόψεων, εφόσον βέβαια αναγνωρίσεις το λάθος σου. Σε παρακαλώ να μη συνεχίσεις την πρόστυχη τακτική σου, γιατί θα εκπλαγείς. Περιμένω αντίδραση από τους υπεύθυνους της σελίδας προς την σωστή κατεύθυνση.

  ΑΠΟΡΙΑΣ

 • Bielidopoulos

  20 Απρ 2017


  Όχι, διότι πρέπει να διευκρινιστεί πού βρίσκονται τα λ7 για να πληρώνονται οι συντάξεις, αφού λουφαδόροι, ρουφιάνοι και φοροφυγάδες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτούν το φαραωνικών διαστάσεων συνταξιοδοτικό της ρωμιοσύνης.
  ;)

 • Ανώνυμος 42363

  20 Απρ 2017


  Εδώ θέλουμε λουφαδόρους, ρουφιάνους και φοροφυγάδες εργαζόμενους για να πληρώνουν τους συνταξιούχους ψηφοφόρους. Καλύπτεσαι;

 • Bielidopoulos

  20 Απρ 2017

  @42361
  Έχεις μείνει πίσω αγαπητέ. Εκεί που λες "λουφαδόρους, ρουφιάνους και φοροφυγάδες" βάλε: συνταξιούχους ψηφοφόρους.
  ;)

 • Ανώνυμος 42361

  20 Απρ 2017


  Στο καλό και να μας γράφουν. Εδώ θέλουμε λουφαδόρους, ρουφιάνους και φοροφυγάδες. Άμα δεν αντέχουν να πάνε στον αγύριστο οι αχάριστοι. Θα πρότεινα μάλιστα αν και εφόσον κάποια στιγμή έλθουν ως τουρίστες στην Ελλάδα, να τους πάρουν τα σώβρακα στο τελωνείο για παραδειγματισμό και συμμόρφωση.

 • Bielidopoulos

  20 Απρ 2017


  @42359
  Φαπούλες!

  Κάποια καραγκιοζίδια προσπάθησαν να διακωμωδήσουν την αναφορά μου τις προάλλες στο brain drain της ρωμιοσύνης. Τώρα ας αρχίζουν να κλαίνε:
  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=34291&subid=2&pubid=114601288

 • Ανώνυμος 42359

  20 Απρ 2017


  Είναι οριστικό: πληκτρολογείς και μουρμουρίζεις: «υπάρχω, υπάρχω».

 • Bielidopoulos

  20 Απρ 2017


  @42351
  Νάτος ο καραγκιοζάκος. Ερωτησούλα, ο καρκινικός όγκος στον εγκέφαλο των ρωμιών. Ρωτάνε και ηδονίζονται. (Σημείωση: "τρέχουν" το peOS, κλείσιμο ματιού).

  Στο μεταξύ: Γάλλος καλλιτέχνης κλώσησε αυγά κότας.
  http://news.in.gr/perierga/article/?aid=1500140120
  Ο εν λόγω καλλιτέχνης μου θυμίζει τους ρωμιούς.
  ;)

 • Bielidopoulos

  20 Απρ 2017


  Πού κρύφτηκε ο τυπάς με την ομοβροντία μπουρδοερωτήσεων (βλέπε: 42340) να τον ξεκάνω;!!

  https://www.youtube.com/watch?v=mtXrpsG3WL4
  Πάρτε βρε κακομοίρηδες!

  ΥΓ:
  https://socialsecurity.gr/εν-ολίγοις/χέσε-ψηλά-κι-αγνάντευε-γιατί-το-λέμε-κ/
  XD

 • Ανώνυμος 42356

  20 Απρ 2017

  Kι εσύ είσαι δικηγόρος του "παρούσα συγκυρία" ή ο ίδιος;
  Έχω κι εγώ βαρεθεί να ακούω τους ρωμιούς όταν διαβάζουν κάτι που δεν ταιριάζει με τις φαντασιώσεις τους, να λένε: "μα, γιατί τώρα;".
  Τώρα, που έχουμε δύσκολη οικονομική κατάσταση, τώρα που θα μας πάρουν το όνομα Μακεδονία, τώρα που μας παραβιάζουν οι τούρκοι κλπ.
  Όλο γιατί τώρα λένε.
  Παρούσος συγκύριος

 • Ανώνυμος 42355

  20 Απρ 2017


  Άλλος μακάκας στην παρέα μας, νέος δικηγόρος της Γερακίνας. Ωραία φρούτα οι ρωμιοί.

 • Ανώνυμος 42354

  20 Απρ 2017

  @42349 μαλλον στο οτι εισαι τουβλο. για τη συγκυρια σου λεει, εσυ στο αμαν κολλησες. ωιμε
  Συγκυριος

 • Ανώνυμος 42352

  20 Απρ 2017

  Λιβαδεια,οχι Λιβαδια.

 • Ανώνυμος 42351

  20 Απρ 2017


  Βρε Bielidopoulos, βρε Bielidopoulos, κάθε φορά που πληκτρολογείς τι μουρμουρίζεις: «υπάρχω, υπάρχω»;

 • Bielidopoulos

  20 Απρ 2017


  Πάλι ρωτάς βρε κακομοίρη μπουρδολόγε; Έχεις σκεφτεί ότι είσαι ανύπαρκτος χωρίς ερωτήσεις; Αν όχι, σκέψου το.
  Ομοβροντία από εκτός θέματος και άνευ ουσίας (αερολογίες με ερωτηματικό στο τέλος) σχόλια ώστε να βαρεθούν οι αναγνώστες και να μην διαβάζουν κανένα.
  Γερακίνα επαγγελματίας αερολόγος είναι ο τύπος με ειδίκευση στην έκθεση ιδεών και πιθανών εκ Εξαρχείων διανοητικής "ελίτ". Αυτοί έχουν κάνει τη βλακεία βιοπορισμό. Άστον να κουρεύεται. Αν είχε κάτι να πει, θα το είχε ήδη αναφέρει χωρίς περιστροφές, υπονοούμενα και ομοβροντίες ερωτήσεων. Κάποιοι έπεισαν τα ζαβά ότι το να παράγεις ερωτήσεις είναι δείγμα κουλτούρας και πολιτισμού. Ρωμιοσύνη ό,τι έχεις πιάσει στα χέρια σου το έχεις βρωμίσει.

 • Ανώνυμος 42349

  20 Απρ 2017


  (Το Αμάν -ανεξάρτητα συγκυρίας- είναι τούρκικο, ε;)
  Άλλη μιά ρωμέικη μπούρδα στην επιχειρηματολογία. Ναι, χρησιμοποιούμε τούρκικες λέξεις, όπως χρησιμοποιούμε και αραβικές, ιταλικές, αγγλικές, ρώσικες και ιαπωνέζικες. Και λοιπόν; Τι προσπαθείς να μας πεις, που θες να καταλήξεις Γερακίνα;

 • Bielidopoulos

  20 Απρ 2017


  https://www.youtube.com/watch?v=S_HYfZtmSFI
  http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=320366
  Γκούχου, γκούχου..

 • Bielidopoulos

  20 Απρ 2017

  @ΑΠΟΡΙΑΣ
  Χέσε ψηλά και αγνάντευε!

 • Ανώνυμος 42345

  20 Απρ 2017

  @42340 Γιατί με την παρούσα συγκυρία; Και πότε όμως; Αμάν με τις παρούσες συγκυρίες της Ρωμιοσύνης. Δυό αιώνες τώρα όλο παρούσες συγκυρίες είσαστε. (Το Αμάν -ανεξάρτητα συγκυρίας- είναι τούρκικο, ε;)
  Γερακίνα

 • Ανώνυμος 42344

  20 Απρ 2017

  Bielidopoulos,
  Λυπάμαι για το επίπεδό σου και χαίρομαι για τον πανικό σου. Ο άνθρωπος που εκφράζεται ελεύθερα δεν καταφεύγει σε βρισιές και αρνητικούς χαρακτηρισμούς. Το υποκείμενο που εκφράζεται στρατευμένα και με αγκυλώσεις επιτίθεται πρόστυχα για να δείξει στους εργοδότες του την παραγωγή του. Εάν όμως συνεχίσεις έτσι θα σε απολύσουν, γιατί πλέον θα έχεις αποβάλει την προβιά σου και ο κόσμος θα αντιληφθεί τις πραγματικές σου προθέσεις, οπότε θα τους είσαι άχρηστος πλέον. Θα σε αντικαταστήσουν με άλλον θεωρητικό/παντογνώστη χειρότερο από εσένα. Παρόλα αυτά σε καλώ και πάλι για την ανταλλαγή απόψεων, εφόσον βέβαια αναγνωρίσεις το λάθος σου. Σε παρακαλώ να μη συνεχίσεις την πρόστυχη τακτική σου, γιατί θα εκπλαγείς. Περιμένω αντίδραση από τους υπεύθυνους της σελίδας προς την σωστή κατεύθυνση.
  ΑΠΟΡΙΑΣ

 • Bielidopoulos

  20 Απρ 2017


  Ο κλασσικός μακάκας ρωμιός (δες το τελευταίο βίντεο που πόσταρα πιο πάνω για πάρεις μια επιπλέον γεύση). Ο μακάκας ρωτάει τί και τί και κατόπιν περνάει στο μήπως!
  Βρε καραγκιοζάκο έθεσες κάποια ερωτήματα. Γιατί δεν δίνεις τις απαντήσεις σου να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις να δούμε ποιος τα λέει καλύτερα. Μπορεί να έχεις δίκιο. Και αν σου κάτσει που λέει και ο "σοφός" λαός..

 • Ανώνυμος 42340

  20 Απρ 2017

  Την επιστήμη ή την αποδεχόμαστε ή την απορρίπτουμε. Δεν την επικαλούμεθα ούτε την διαβολοστέλνουμε σύμφωνα με τα κολλήματα μας. Εκτός εάν είναι στρατευμένη επιστήμη, όπως άλλωστε και εμείς είμαστε, και εξυπηρετεί σκοπιμότητες οι οποίες άλλοτε συμβαδίζουν και άλλοτε όχι με τις δικές μας σκοπιμότητες.
  Σε ότι αφορά στο περιεχόμενο του κειμένου, θα ήθελα να θέσω σειρά ερωτημάτων και παρακαλώ τον συγγραφέα ή όποιον άλλο επιθυμεί να μου απαντήσει και να ανταλλάξουμε απόψεις.
  Τί ωφελεί στην παρούσα συγκυρία,το να αναφερόμαστε στην περιουσιακή κατάσταση κάποιων πράγματι πλούσιων και ίσως κάποιων εμπόρων της ελευθερίας της Πατρίδος μας και στα κέρδη αυτών του παρελθόντος; Γιατί δεν αναφερόμαστε ταυτόχρονα και σε άλλους τόσους πάμπτωχους ή πτωχοποιηθέντες γνωστούς ήρωες και στις ζημίες αυτών;
  Τί ωφελεί στην παρούσα συγκυρία η επιχειρούμενη αποδόμηση κάποιων ηρωικών μορφών της Επανάστασης του 1821 και της δημιουργίας του Ελληνικού κράτους με μοναδικό κριτήριο την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς να αναφερόμαστε και στην προσφορά τους στους αγώνες αυτούς;
  Τί ωφελεί στην παρούσα συγκυρία o επιχειρούμενος προβληματισμός/διχασμός του λαού σε κερδισμένους και χαμένους;
  Τί ωφελεί στην παρούσα συγκυρία η επιχειρούμενη υπενθύμιση των οικείων κακών;
  Τί ωφελεί στην παρούσα συγκυρία η επιχειρούμενη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος απέναντι στον καλό Τούρκο και δυσμένειας απέναντι στον κακό Κοτζάμπαση;
  Τί ωφελεί στην παρούσα συγκυρία η επιχειρούμενη πρόκληση αντιπαλότητας/μίσους μεταξύ των διαφόρων οικονομικών και κοινωνικών τάξεων;
  Τί ωφελεί στην παρούσα συγκυρία η επιχειρούμενη ενημέρωση/προπαγάνδα για τους κακούς Έλληνες του παρελθόντος;
  Γιατί δεν αναφερόμαστε στους σημερινούς κοτζαμπάσηδες, στην καταγωγή τους, στον τρόπο που απέκτησαν τα πλούτη τους, στην οικονομική τους δραστηριότητα, στα κέρδη τους, στις ευθύνες τους για την οικονομική και όχι μόνο δουλεία του λαού μας, στα τόσα άλλα οικεία κακά του παρόντος για τα οποία αποκλειστικώς ευθύνονται;
  Μήπως μας αφήνουν να γλείφουμε κοκαλάκια για να εξυπηρετούμε τα συμφέροντά τους; Ή μήπως κάποιοι σαν κι εμάς θα τους κρίνουν κατά το ίδιο τρόπο μετά από 180-200 χρόνια, εξυπηρετώντας πάλι σκοπιμότητες;
  ΑΠΟΡΙΑΣ

 • Bielidopoulos

  20 Απρ 2017


  Ένα δανειογενές διεφθαρμένο κρατίδιο που ακόμα παίρνει δάνεια (βλέπε μνημόνια) για να συντηρεί την κομματική πελατεία που οδήγησε στην οικοδόμηση ενός φαραωνικών διαστάσεων συνταξιοδοτικού με μέσο όρο σύνταξη γήρατος 950 ευρώ και άλλα 200 μέσο όρο επικουρική. Διάβαζα τις προάλλες 13.000 ευρώ μέσο όρο δηλώνει ο μισθωτός εν Ελλάδι και 12.000 ο συνταξιούχος... Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
  https://www.youtube.com/watch?v=Vorf4HdhZ4Q
  https://www.youtube.com/watch?v=yp7qU2XadN4
  https://www.youtube.com/watch?v=8PjVWOcrD9g
  Συγκρίνετε τα παραπάνω βίντεο με το σανό που μοιράζει ένας διανοητής της ρωμιοσύνης:
  https://www.youtube.com/watch?v=635ZIDxkCKY
  σανός < σλαβική seno < πρωτοσλαβική *sno (πβ. βουλγαρικά: )