ΙΣΤΟΡΙΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ
ΒΙΟΪΑΤΡΟΙ

Γενετική έρευνα
από Σπανοβαγγελοπουλαίους

Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα μίας «γενετικής έρευνας» η οποία πραγματοποιήθηκε σε αμερικανικό πανεπιστήμιο με εξαρχής δεδηλωμένο σκοπό να «καταρρίψει τη θεωρία του Φαλλμεράυερ» περί «επικράτησης των Σλάβων στην Πελοπόννησο». Οι ερευνητές ─έντεκα τον αριθμό, οι περισσότεροι με ελληνικά και ορισμένοι με χαρακτηριστικά πελοποννησιακά επώνυμα─ θεωρούν δεδομένο ότι το σκοπό αυτόν τον επέτυχαν, και εν πλήρη αφελεία διαβεβαιώνουν δύο φορές ότι η έρευνά τους «κλείνει οριστικά» [settles] το ζήτημα.
 
Στην πραγματικότητα, το μόνο που κατάφερε η έρευνα είναι να ανοίξει και άλλα ανύπαρκτα ζητήματα.

Ο ετεροκαθορισμός τους από τη θέση του Φ. (μια θέση την οποία όλοι έχουν ξεχάσει σήμερα ─ ή μήπως δεν την έχουν ξεχάσει και τόσο;) είναι τέτοιος, που σκέφτηκαν να την «καταρρίψουν γενετικά» σε όλα τα σημεία της, και μεταξύ αυτών σε ένα πολύ ειδικό: το σενάριο ότι η Πελοπόννησος, μετά τον εκσλαβισμό της, εξελληνίστηκε και πάλι όταν οι βυζαντινοί αυτοκράτορες μετέφεραν «ελληνοποιημένους» [Hellenized] πληθυσμούς από τη Μικρά Ασία.

Τι κάναν λοιπόν οι Σπανοβαγγελόπουλοι; Πήραν και συνέκριναν το DNA των Μανιατών και των Τσακώνων με γενετικό υλικό «τριών ελληνόφωνων πληθυσμών από τη Μικρά Ασία»
και συγκεκριμένα από την Προποντίδα, τον Πόντο και την Καππαδοκία. Και βρήκαν ότι ήταν πολύ διαφορετικό: «όλοι αυτοί οι πληθυσμοί διακρίνονται από τους Πελοποννησίους»!

Οι ερευνητές λοιπόν, «απέδειξαν» μεν ότι οι Μανιάτες και οι Τσάκωνες διαφέρουν γενετικά από τους «Σλάβους», αλλά με την ίδια κίνηση, χωρίς να το θέλουν, απέδειξαν επίσης ότι διαφέρουν από τους πρόσφυγες του ʼ22.
 
Εκτός βέβαια και αν το ήθελαν.

Μεθοδολογικά μιλώντας, επιστήμες όπως η γενετική, η βιοϊατρική και η … αιματολογία, είναι εξαιρετικά προβληματικό να χρησιμοποιούνται για την επίλυση ιστορικών και αρχαιολογικών ζητημάτων. Υπό αυστηρά καθορισμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσαν ίσως να έχουν μία περιορισμένη συμβολή.

Εν προκειμένω, όμως, είναι προφανές ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται.
 
Μια διατύπωση που χρησιμοποιούν οι ερευνητές ακριβώς στο σημείο όπου συγκρίνουν τους Μωραΐτες με τους «εξελληνισμένους Μικρασιάτες» είναι χαρακτηριστική για την τελείως προβληματική μεθοδολογία τους. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι οι δύο αυτές ομάδες παρουσιάζουν «μικρό βαθμό επικάλυψης» [small degree of overlap], ο οποίος «είναι αναμενόμενος για γειτνιάζοντες ελληνικούς πληθυσμούς». Όμως, το αν κάποιοι πληθυσμοί είναι «ελληνικοί», λαμβάνεται εδώ ως δεδομένο ενώ ήταν ακριβώς αυτό που ξεκίνησε να αποδείξει η έρευνα.

Αυτός ο συλλογισμός λοιπόν είναι μία μεγαλοπρεπής άσκηση κυκλικής επιχειρηματολογίας, και ταυτόχρονα μία χονδροειδής σύγχυση μεταξύ δύο διαφορετικών επιπέδων: του βιολογικού και του πολιτισμικού. Πώς ξέρουμε ότι το DNA των προσφύγων από τα τρία αυτά σημεία της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι οποίοι το 2016 βρέθηκαν στην Ελλάδα, είναι «ελληνικό» (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό), και ─ιδίως─ ότι είναι το ίδιο με εκείνο που θα είχαν οι κάτοικοι των αντίστοιχων περιοχών τον 6ο μ.Χ. αιώνα;

Η ίδια, και ακόμα χειρότερη, χαλαρότητα και αυθαιρεσία βασιλεύει και στην επιλογή του δείγματος «σλαβικού» DNA προς σύγκριση με το «πελοποννησιακό».

Λένε επʼ αυτού οι ιστοριολογούντες βιοϊατροί:
 
    Συγκρίναμε τους Πελοποννησίους με πληθυσμούς από την σλαβική πατρίδα [sic] από την οποία θα έπρεπε να είχαν προέλθει [sic] οι Σλάβοι του έκτου αιώνα. Η ακριβής τοποθεσία της σλαβικής πατρίδας είναι αντικείμενο συζητήσεων, αλλά τοποθετείται βορείως του Δούναβη, μεταξύ των ποταμών Όντερ και Δνείπερου και περιλαμβάνει περιοχές που κατοικούνται από πολωνικούς, ουκρανικούς, ρωσικούς και λευκορωσικούς πληθυσμούς.    
 

 

 

Με αυτόν τον τρόπο, όμως, οι γενετιστές, προκειμένου να ξεκινήσουν την «αντικειμενική» τους μελέτη των «βιολογικών» δεδομένων, εξαρτώνται απολύτως από μια σειρά λογικών προϋποθέσεων που δεν είναι καθόλου αντικειμενικές, αλλά καθαρά ιστορικές-πολιτιστικές, και, ως τέτοιες, ενδεχομενικές και ανοικτές σε διάφορες νοηματοδοτήσεις και ανανοηματοδοτήσεις. Η ίδια η έκφραση «λευκορωσικοί πληθυσμοί», π.χ., που σήμερα χρησιμοποιείται ως αυτονόητη, σε μια όχι τόσο μακρινή εποχή ─σε μια εποχή που πολλοί από μας προλάβαμε─ είναι αμφίβολο εάν θα σήμαινε τίποτε για κανέναν.
 
Αυτοί όμως δεν μπαίνουν στη συζήτηση των πολιτικών και ιστορικών αυτών ζητημάτων, αλλά τα προϋποθέτουν ως ήδη απαντημένα με ένα απλό «αλλά».


 

 
Αν και το σύνολο των περιηγητών (αρχαιολατρών, ιστορικών, απεσταλμένων ξένων κυβερνήσεων κ.λπ.) των μεσαιωνικών χρόνων περιγράφουν την μεγάλη έκταση των εποικισμών στον ελλαδικό χώρο καταλήγοντας ουσιαστικά στα ίδια συμπεράσματα περί φυλετικής ασυνέχειας μεταξύ των αρχαίων ελλήνων και των σύχρονων κατοίκων της περιοχής, από το νεορωμέικο εθνικισμό στοχοποιήθηκε ο «ανθέλληνας» Φαλμεράιερ και σχεδόν διακόσια χρόνια μετά, ακόμα εμφανίζονται κατά καιρούς διάφοροι ρωμιοί, οι οποίοι με επιστημονικοφανείς ή μη, «αντικειμενικές» όμως έρευνες, πασχίζουν να τον αντικρούσουν.
 
Στην πρόσφατη μελέτη που σχολιάζεται στο άρθρο ─η οποία άμεσα κατέκλυσε το εγχώριο διαδίκτυο, όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις─ σύγκριναν το DNA σύγχρονων πελοποννήσιων με το DNA ανθρώπων από τη Λευκορωσία, την Ουκρανία κ.λπ. και συμπέραναν ότι δεν έχει μεγάλη ομοιότητα, οπότε αποφάνθηκαν ότι οι πελοποννήσιοι δεν έχουν σλάβικη καταγωγή. Αντίθετα, περισσότερη ομοιότητα έχει το DNA τους με το DNA ανθρώπων από την Ιταλία.
 
Ο Φαλμεράιερ στο βιβλίο του «Περί της Καταγωγής των σημερινών Ελλήνων» και στον πρώτο τόμο της «Ιστορίας της χερσονήσου του Μοριά κατά τον μεσαίωνα», καταγράφει τη σαρωτική κάθοδο και κυριαρχική εγκατάσταση του σλαβικού στοιχείου στην ελληνική χερσόνησο (6ος-8ος αιώνας μ.Χ.), ενώ στον δεύτερο ολοκληρώνει αυτήν την εικόνα με την καταγραφή του αλβανικού εποικισμού (14ος αιώνας και μετά). Δεν υποστηρίζει ότι οι σύγχρονοι έλληνες είναι σλάβοι, αλλά ─ειδικά για την Πελοπόννησο─ ότι προέρχονται από σλάβικο υπόστρωμα, στο οποίο κατά τον ύστερο Μεσαίωνα επικάθησαν πλείστα αλβανικά κυρίως φύλα.
 
Η Πελοπόννησος είχε κατακλυσθεί από αλβανικές φατρίες, αλλά στο πέρασμα των αιώνων έχουν εγκατασταθεί εκεί πολλοί και διάφοροι άλλοι επίσης, όπως ανατολίτες, βλάχοι, τουρκαλβανοί κι άλλες φυλές. Οι λαοί δεν ζουν σε γυάλες. Έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ανταλλάσσοντας γλώσσες, μουσικές, τραγούδια, φορεσιές κ.λπ. πολιτιστικά στοιχεία, αλλά και γονίδια. Καμία φυλή, κανένας λαός ούτε κατά την αρχαιότητα ούτε στις μέρες μας είναι φυλετικά καθαρός, ειδικά στον ελλαδικό χώρο, που βρίσκεται στο πέρασμα μεταξύ τριών ηπείρων.
 
Οι διαχωρισμοί σε έθνη-κράτη έγιναν μόλις πριν από δύο αιώνες με διάφορα πολιτικά και άλλα, φαντασιακά πάντως κριτήρια. Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, η ανταλλαγή των πληθυσμών του ʼ22 για παράδειγμα, έγινε με βάση τη θρησκεία. Ήρθαν από την Τουρκία άνθρωποι, που δεν μιλούσαν καν τη γλώσσα μας, επειδή όμως ήταν χριστιανοί. Και το αντίστροφο. Ποιος είναι λοιπόν έλληνας και ποιος τούρκος;
 
Έτσι λοιπόν, οποιαδήποτε σύγκριση DNA δεν έχει βάση. Υπάρχει καθαρός πελοποννήσιος; Καθαρός σλάβος, αλβανός, ιταλός; Τι συγκρίνουν λοιπόν; Κι εν τέλει, αν ήθελαν οπωσδήποτε να συγκρίνουν ελλαδικούς πληθυσμούς με σλάβους, θα έπρεπε να τους συγκρίνουν με σλάβους των όμορων χωρών κι όχι με ...λευκορώσους. Η δε ομοιότητα του πελοποννησιακού DNA με ιταλικό ίσως οφείλεται στους αλβανικούς εποικισμούς στην Ιταλία. Δεν βγαίνει άκρη...
 
Η υπόθεση σύγκρισης DNA λαών δεν έχει καμία έννοια. Είναι, εν τέλει, επιεικώς αστεία και τέτοιου είδους μελέτες δεν εξυπηρετούν επιστημονικούς, αλλά πολιτικούς, εθνικιστικούς ή άλλους σκοπούς.

 


Θεωρώ λοιπόν ότι η έρευνα αυτή μπορεί ανέτως να συγκριθεί με εκείνην την αμίμητη που «αποδείκνυε» την ευνοϊκή επίδραση της διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών επί της νοημοσύνης των νηπίων, όσον αφορά την επιστημονικότητά της. Επίσης βέβαια και ως προς τους ευδιάκριτους ιδεολογικούς (ετερο)καθορισμούς της.

Άκης Γαβριηλίδης         


Σημείωση
:
Ο τίτλος, ο υπότιτλος, η εικόνα
εντός του πλαισίου και η λεζάντα της (μπλε γράμματα)
προστέθηκαν με μέριμνα της «Ελεύθερης Έρευνας».

Πολλά άρθρα σχετικά με την καταγωγή
των σύγχρονων κατοίκων του ελλαδικού χώρου
μπορείτε να βρείτε στο Αφιέρωμα της «Ελεύθερης Έρευνας»:
Η πραγματική καταγωγή μας
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


33 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 43586

  3 Αυγ 2017

  http://www.protothema.gr/greece/article/702468/ti-apokaluptei-i-analusi-tou-dna-mukinaion-kai-minoiton-se-shesi-me-tous-simerinous-ellines/ .....Για πρώτη φορά μελετήθηκαν δείγματα αρχαίου DNA από οστά και δόντια 19 ατόμων, μεταξύ των οποίων δέκα Μινωιτών από την Κρήτη, από τις τοποθεσίες της Ιεράς Μονής Οδηγήτριας στα νότια του νομού Ηρακλείου και του σπηλαίου του Αγίου Χαραλάμπους στο οροπέδιο του Λασιθίου (2900-1700 π.Χ.), τεσσάρων Μυκηναίων από την Αργολίδα της Πελοποννήσου και τη Σαλαμίνα (1700-1200 π.Χ.) και τριών κατοίκων της νοτιοδυτικής Ανατολίας στην Τουρκία (2800-1800 π.Χ.). Αυτά τα αρχαία γονιδιώματα συγκρίθηκαν με το αρχαίο DNA 332 ανθρώπων από γειτονικές χώρες και 2.616 συγχρόνων (μεταξύ των οποίων δύο σημερινών Κρητών)...... Όμως η έρευνα δεν διαπίστωσε κάποιο διακριτό γενετικό «αποτύπωμα» ούτε των Αιγυπτίων ούτε των Φοινίκων στο DNA των Μινωιτών ή των Μυκηναίων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, «αυτό οδηγεί σε απόρριψη της υπόθεσης ότι οι πολιτισμοί του Αιγαίου δημιουργήθηκαν από μετανάστες που προέρχονταν από παλαιούς πολιτισμούς εκείνων των περιοχών (Μέσης Ανατολής ή Αφρικής)». Όσον αφορά τους σημερινούς Έλληνες, η έρευνα δείχνει ότι είναι γενετικά παρόμοιοι με τους Μυκηναίους, οι οποίοι ήσαν οι πρώτοι που έγραψαν την Ελληνική γλώσσα με τη Γραμμική Β. Όπως είναι αναμενόμενο, με το πέρασμα του χρόνου έχει σήμερα πια επέλθει μια επιπλέον μείωση της γενετικής επιρροής των πρωτο-γεωργών. «Το κύριο συμπέρασμα από την μελέτη μας», υπογραμμίζει ο κ. Λαζαρίδης, «είναι πως η πληθυσμιακή ιστορία της Ελλάδας έχει χαρακτηριστικά σημαντικής γενετικής συνέχειας, αλλά όχι πλήρους απομόνωσης». Στη μελέτη συμμετείχαν κορυφαίοι ξένοι επιστήμονες, όπως ο εξελικτικός γενετιστής Ντέηβιντ Ράιχ του Χάρβαρντ και ο Γιοχάνε Κράουζε, διευθυντής του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ για την Μελέτη της Ανθρώπινης Ιστορίας στην Ιένα της Γερμανίας.

 • Ανώνυμος 43551

  28 Ιουλ 2017

  http://www.cell.com/ajhg/abstract/S0002-9297(17)30276-8 «Α new genetic study has found that the Canaanites actually managed to survive this purge of their traditional homeland, passing on their DNA over the centuries to their numerous descendants in modern-day Lebanon. Scientists managed to extract enough DNA from the remains of five people – found in the former Canaanite city state of Sidon and dated to about 3,700 years ago – to sequence their entire genome. They then compared this to 99 modern Lebanese people and discovered they had inherited about 90 per cent of their genetic ancestry from their ancient forebears. A paper about the study in the American Journal of Human Genetics said that there had been “uncertainties” about the fate of the Canaanites.» (http://www.independent.co.uk/news/science/bible-canaanites-wiped-out-old-testament-israelites-lebanon-descendants-discovered-science-dna-a7862936.html) Να υποθέσω πως και εδώ ισχύουν οι ίδιες ψευδοεπιστημονικές μπούρδες του Γαβριηλίδη, και πως, τελικά, «για χανααναίους έψαχναν και χανααναίους βρήκαν»

 • Ανώνυμος 42822

  19 Μαΐ 2017

  http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500144869 Μπολόνια Παρά την πολύπλοκη ιστορία της ανατολικής Μεσογείου, υπάρχει μια κοινή γενετική κληρονομιά και συνέχεια από τη Σικελία έως την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο, ενώ οι πληθυσμοί της νότιας Ιταλίας εμφανίζονται να έχουν στενότερη γενετική συγγένεια με τους πληθυσμούς ορισμένων ελληνικών νησιών παρά με της ηπειρωτικής Ελλάδας. Δείγματα από 23 πληθυσμούς Αυτό είναι το κεντρικό εύρημα μιας νέας ιταλο-γερμανικής γενετικής έρευνας από επιστήμονες του Τμήματος Βιολογικών, Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μπολόνια και του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ για την Επιστήμη της Ανθρώπινης Ιστορίας στην Ιένα της Γερμανίας. Η μελέτη, με επικεφαλής τη Στεφανία Σάρνο, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Scientific Reports» και χρηματοδοτήθηκε από τη National Geographic Society, ανέλυσε 511 δείγματα DNA από 23 πληθυσμούς σε Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία. «Η κοινή μεσογειακή κληρονομιά πιθανώς ανάγεται στους προϊστορικούς χρόνους, ως συνέπεια των πολλαπλών μεταναστευτικών κυμάτων, που κορυφώθηκαν στη διάρκεια της Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού», δήλωσε η Σάρνο. Η Μεγάλη Ελλάδα Σύμφωνα με τους ερευνητές, η επέκταση των αρχαίων Ελλήνων προς δυσμάς και η δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδας στη σημερινή νότια Ιταλία ήταν ένα από τα τελευταία «επεισόδια» σε μια μακρά ιστορία μετακινήσεων μεταξύ Ανατολής-Δύσης, με τη Μεσόγειο να λειτουργεί ως σταυροδρόμι για την μετακίνηση γονιδίων και πολιτισμών. Ειδικότερα για τους σημερινούς ελληνόφωνους πληθυσμούς της Καλαβρίας και λοιπής νότιας Ιταλίας, η μελέτη επισημαίνει ότι τα γενετικά χαρακτηριστικά τους επιβεβαιώνουν την αρχαιότητα της εγκατάστασής τους σε εκείνα τα μέρη, πολύ πριν τους βυζαντινούς χρόνους. ......Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτές οι δύο κύριες αντικρουόμενες θεωρίες προέλευσης της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών πρέπει να «συμφιλιωθούν». «Η εξάπλωση αυτών των γλωσσών στις νότιες περιοχές, όπου μιλούνται σήμερα ινδοευρωπαϊκές γλώσσες όπως τα ιταλικά, τα ελληνικά και τα αλβανικά, δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τη σημαντική συμβολή που έχει προέλευση τις στέπες» δήλωσε η ερευνήτρια Κιάρα Μπαρμπιέρι του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ.

 • Ανώνυμος 42263

  13 Απρ 2017

  Είστε κωμικοτραγικοί.. Σαν έφηβοι του Γυμνασίου σε διαλείμματα που έχουν την κάψα να βρίζει ο ένας τον άλλον. Τα ξέρω, τα κάναμε, είμαι 32 ετών τώρα, ξέρω γω.. . grow up ανώριμοι.. ο bielido είναι εκείνος με τις ειδικές ανάγκες, οk, παρακολούθημα του free inquiry είναι, σχολιάζει κάτω απο κάθε άρθρο, είναι η μασκότ της σελίδας, έχει ανάγκη απο επιβεβαίωση και προσοχή, (δεν σε κατηγορώ μαν) πρέπει να του την λέτε συνέχεια; Και τι είναι αυτό με το να εξαπολύετε το Ρωμιός συνέχεια; είστε, το ξέρετε φανταζομαι... #

 • Ανώνυμος 41906

  28 Μαρ 2017

  ΠΑΜΦΑΓΟΤΡΥΠΑ

 • Ανώνυμος 41849

  26 Μαρ 2017

  Ρούφα μια κρεμούλα τότε χατζηρωμιέ.

 • Ανώνυμος 41703

  19 Μαρ 2017

  ΡΟΥΦΗΧΤΡΑ

 • Ανώνυμος 41682

  18 Μαρ 2017

  Τι να πεις.. Φάε μια κρεμούλα καλύτερα αντί να μιλάς..

 • Ανώνυμος 41675

  17 Μαρ 2017

  Bielidopoulos έγραψε Εμαθα και την λεξη μουρ''μα'' λακίας

 • Ανώνυμος 41642

  15 Μαρ 2017

  Καλά κρασιά μουρλάκια.

 • Ανώνυμος 41624

  15 Μαρ 2017

  ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΛΑΤΙΝΕ;;;; τα ρωμαιϊκα ειναι της φαρας σου (με αλφα γιωτα και οχι εψιλον ρωμαιονερωνα). ρωμιος και ρωμεος δεν ταιριαζουν ΦΥΛΑΡΧΑ. Εμαθα να γραφω παρα το ωραιολογιο σου ΜΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ την ελλησση της γλωσσας που ο παπαδοκοολος σου μου εμαθε ΜΠΙΝΤΕ ΚΩΛΕ σπογγοκολαριε.

 • Ανώνυμος 41612

  14 Μαρ 2017

  Μαθε να γράφεις ρωμέικα τσόγλανε.

 • Ανώνυμος 41608

  14 Μαρ 2017

  ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ γαβριλο. ξαναπουλησε το τομαρι σου ΦΙΛΑΡΧΑ. λιγες σταρατες λεξεις καιρια σημαδεμένες. Ναι. Και σηκωσαν τις Ταμπελες. Καί με σημαιες και με ταμπουρλα θείας χάρις τραβουν την ανηφορα για μινωταυριο θυμημα σαρκας στα αχορταγα κανονια..... ΟΣΟ γιατον γοριλοπιθηκα μπιντε . μη με συγκρινεται. ειμαι λάτιν ρωμαιος Ευρωπαίος ξυπνιος λαμογιος κλοπιμαιος, σκοτωνω λαούς για την κονομα και μακρυα απο τον ρωμιο που νομιζει οτι ειναι και αυτός Ρωμαιος. τώρα που εμαθα και την γλωσσα του να δεις τι;;θα του σουρω. ταδε εφηηη ΣΣΣΣΣΣΣ κοιματε ορθιος.χαμογελα γιατι ειναι Ναπο λέων. Σχολή Bielidopoulos Νέος νταβατζιλόμενος Μεσήλικας ἐρμαφρόδιτος Νταβάς καί πόστης, ''η θηλικό καμαρώστε τον αρσενικό'' Γέρος νταβατζίς. σσσσσσσ παίζει με το π...... να γράψει κι'άλλες μαλακοσοφιστίες. το πνευματικο επιπεδο και περιεχομενο μου. ΜΜΜ, ΓΙΕΛ, ΛΟΛ, ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ, ΚΡΕΜΟΥΛΑΣ, ΦΑΠΑΣ, ΦΡΑΠΑΣ,και Ρωμαιος νεοΝερωνας Σφαξε, Καψε, Ληστεψε φτου σου φωστηρ αστηρ φουτιζμενος.

 • Ανώνυμος 41606

  13 Μαρ 2017

  - Μαμά, μαμά, ο Bielidopoulos μου είπε να φαω μια κρεμούλα. Να την φάω; - Όχι παιδί μου. Αυτός είχε πέσει μικρός μέσα στο καζάνι που την έφτιαχνε η μάνα του γιʼ αυτό κατάντησε έτσι.

 • Bielidopoulos

  13 Μαρ 2017

  Ότι να' ναι ο πιθηκορωμιός.. Αφού χάρηκες φάε και μια κρεμούλα να χωνέψεις τις φαπούλες.

 • Ανώνυμος 41604

  13 Μαρ 2017

  Εσένα σκεπτόμουν μακάκα που έχεις αγωνία για τα γηροκομεία, χαχαχαχα, βρωμιοBielidopoulos. Σε φαντάζομαι να περπατάς με Π και να τρως φάπες στις γωνίες, χαχαχαχα.

 • Bielidopoulos

  13 Μαρ 2017

  Μπα θίχτηκες πιθηκορωμιέ;

 • Ανώνυμος 41602

  13 Μαρ 2017

  Μα πάλι τα γερόντια είναι η ασχολία σου; Και το πως θα μένουν στα γηροκομεία, τι θα πληρώνουν, ή σκέφτεσαι το δικό σου μέλλον σε αυτά; Τα σκέφτεσαι αυτά που γράφεις ή απλά κλάνεις και ποστάρεις ρωμιοBielidopoulos; Θέλει να μιλήσεις και για brain drain ρωμιών ανεκδιήγητε βρωμιέ, χαχαχαχα.

 • Bielidopoulos

  13 Μαρ 2017

  Αδυνατείς να καταλάβεις την ουσία του συγκεκριμένου θέματος. Και η ουσία στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι μία κοινωνία (του κώλου ομολογουμένως) χάνει επαγγελματίες με δεξιότητες που (και σε βεβαιώνω για αυτό) θα τους χρειαστεί όταν και αν αποφασίσει να επενδύσει στην οικονομική ανάπτυξη αντί στα υπερήφανα ρωμέικα γηρατειά. Έχει να πέσει πολύ κλάμα στο μέλλον για το brain drain της ρωμιοσύνης. Ποιοι θα επανδρώσουν για παράδειγμα το προσωπικό των γηροκομείων που η ρωμιοσύνη αναγκαστικά θα φτιάξει στο εγγύς μέλλον για τις μάζες των υπερήλικων; Οι μετανάστες; Βέβαια εσύ δεν έχεις μάθει να σκέπτεσαι και λογικό και αναμενόμενο είναι να γράφεις αρλούμπες ανακατεύοντας άσχετα πράγματα μεταξύ τους, φαντασιώνοντας ότι επιχειρηματολογείς. Εμείς όμως τί φταίμε να διαβάζουμε τις μαλακιούλες που αμολάς.

 • Ανώνυμος 41594

  13 Μαρ 2017

  Μα ποιά αναξιοκρατία, γίνονται προσλήψεις στο δημόσιο; Ή μήπως όλα αυτά τα «μυαλά» ζηλεύουν την δόξα του κρατικοδίαιτου μετακλητού Καρανίκα; Και όλα αυτά με τα χρήματα των φορολογουμένων, δεν φαίνεται να μιλάνε για ιδιωτικό τομέα: η αξιοκρατία είναι του δημοσίου τομέα «πρόβλημα», ο ιδιώτης προσλαμβάνει. Βρε ουστ, νομίζεις πως θα με τρομάξεις με τέτοιες παπάρες; Άλλαξε τροπάρι τότε, «διορισμοί στο δημόσιο για να μην χαθούμε».

 • Ανώνυμος 41593

  13 Μαρ 2017

  @41576 Παρά τις μεγαλοστομίες της κυβέρνησης και κομμάτων που του προσέδωσαν διαστάσεις εθνικού θέματος, το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» παραμένει μια αναπάντητη πρόκληση. Οι νέοι επιστήμονες της χώρας, στην πλειονότητά τους κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, που αποτελούν το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας εξακολουθούν να αναζητούν ευκαιρίες για την επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη στο εξωτερικό. Στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ ακόμα και στα Αραβικά Εμιράτα. Και αυτό γιατί στην Ελλάδα η αναξιοκρατία, η κύρια μετά την ανεργία αιτία που τους οδηγεί στην έξοδο, όχι μόνο δεν περιορίζεται αλλά μοιάζει να αποτελεί δομικό στοιχείο της λειτουργίας μιας κυβέρνησης που δήλωνε σε όλους τους τόνους αποφασισμένη να την καταπολεμήσει. Το μέγεθος του προβλήματος αναδεικνύουν, στις πολλαπλές διαστάσεις του, τα ποιοτικά στοιχεία όσων αναγκάστηκαν να φύγουν. Η Ελλάδα γερνά με μεγάλη ταχύτητα. Υπολογίζεται ότι το 2030 το ένα τρίτο του πληθυσμού θα είναι άνω των 60 ετών. Η πλειονότητα όσων αναζήτησαν μια καλύτερη επαγγελματική προοπτική στο εξωτερικό είναι κάτω των 45 ετών. Χάνονται άνθρωποι στην πλέον παραγωγική τους ηλικία, άνθρωποι με γνώσεις εξειδικευμένες που θα μπορούσαν με τρόπο αποφασιστικό να βοηθούσαν στην ανάκτηση του χαμένου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην ημερίδα του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, οι Ελληνες που έφυγαν στο εξωτερικό έχουν αποδώσει στις οικονομίες των χωρών όπου εγκαταστάθηκαν, κυρίως της Βρετανίας και της Γερμανίας, περί τα 50 δισ. ευρώ! Τα στοιχεία αυτά είναι ανάλογα των λεπτομερέστατων που καταγράφηκαν στην τελευταία έρευνα της Endeavor Greece και δείχνουν ότι στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας είναι το επιστημονικό της προσωπικό. Η αξία του ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ ετησίως. Τόση υπολογίζεται ότι είναι η συμβολή των Ελλήνων του brain drain στις χώρες εγκατάστασής τους όσον αφορά το ΑΕΠ. Επιπλέον ενισχύουν και τα έσοδα των χωρών αυτών κατά 9,1 δισ. ετησίως. Από αυτά τα 7,9 δισ. αφορούν φόρους εισοδήματος και εισφορές και το 1,2 δισ. ΦΠΑ. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αξίας των «εγκεφάλων» που εγκαταλείπουν τη χώρα, αρκεί να σημειωθεί ότι η αξία των άλλων εξαγώγιμων προϊόντων, όπως του λαδιού ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, των ελιών σε 400 εκατ., του βαμβακιού σε 300 εκατ. και των τυροκομικών προϊόντων σε 400 εκατ. ευρώ. http://www.tovima.gr/society/article/?aid=866926

 • Ανώνυμος 41587

  13 Μαρ 2017

  41583 Εαν είχες τουρκικά γονίδια ότι δεν θα έκανες αυτό το σχόλιο.

 • Ανώνυμος 41585

  13 Μαρ 2017

  Όχι Γιάννη, είμαστε απόγονοι των πατεράδων και των παππούδων μας. Ελληνικό ειδικό γονίδιο δεν υπάρχει, στατιστικά όμως ίσως τελικά να μην υπάρχουν τόσα σλάβικα γονίδια στην Πελοπόννησο όπως θα περίμενε ένας οπαδός της θεωρίας του Φαλμεράυερ. Και μιλάμε για τα γερόντια του δείγματος με παππούδες γεννημένους περι τα 1860-80, όχι για εφήβους. Ο στόχος προφανώς ήταν να δειχτεί αν επιβεβαιώνεται σε αυτούς η θεωρία ή όχι. Και αν επιβεβαιωνόταν είμαι σίγουρος πως ο Γαβριηλίδης θα «χαιρόταν».

 • Ανώνυμος 41583

  12 Μαρ 2017

  Είμαστε στον 21ο αιώνα και ασχολούμαστε με DNA, γονίδια και άλλα τέτοια, προσπαθώντας να επιβεβαιώσουμε αν είμαστε ή όχι απόγονοι των Ελλήνων. Τα γονίδια και το DNA, εξασφαλίζουν ΄πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά μας και κάποια ταλέντα που μπορεί να κληρονομήσουμε από τους προγόνους μας, Δεν έχουν ουδεμία σχέση με πολιτισμό, ηθική, ήθος, καλοσύνη κλπ, τα οποία είναι παράγωγα του περιβάλλοντος. Προσωπικά ουδόλως ασχολούμαι αν είμαι απόγονος Ελλήνων, Τούρκων, Σλάβων, Αλβανών ή κάτι άλλο. Αυτό που μ' ενδιαφέρει είναι ότι ζω σ' ένα τόπο, που πριν δυο χιλ. και περισσότερο, χρόνια, υπήρξε ένας πολιτισμός που έθεσε τις βάσεις του Δυτικού πολιτισμού και για μία οικουμενική αντίληψη του ανθρώπινου είδους. Το ερώτημα είναι: θέλω να μελετήσω αυτή την προσφορά των Ελλήνων, ώστε να ωφεληθώ από τα υψηλά διανοήματα τους και ταυτόχρονα να μελετήσω και την σκοτεινή πλευρά τους (καθ' όσον τέλειες κοινωνίες δεν υφίστανται), ώστε να αποφύγω τα λάθη τους; Θέλω με βάση, το την γνώση του ιστορικού παρελθόντος να επιδράσω στο παρόν και το μέλλον; Αυτό που θα μας κάνει "Ελληνες" όχι μόνο εμάς που έτυχε να κατοικούμε εδώ, αλλά και οποιονδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη, δεν είναι το DNA, αλλά η καταληκτική απόφαση μας και θέληση μας, να δράσουμε όλοι οι άνθρωποι όπου γης, ως ενιαίο είδος, στηριζόμενοι στις αρχές του πολιτισμού που ταυτόχρονα θα είναι και πολιτική πράξη, εφόσον αυτά τα δυό είναι ουσιαστικά ένα πράγμα, την αλήθεια που πηγάζει από τον Λόγο και την φύση, την παιδεία, ισονομία, δικαιοσύνη, φιλοσοφία, επιστήμη, τεχνολογία και οτιδήποτε προωθεί μία παγκόσμια κοινωνία που δίνει στον άνθρωπο ελπίδα και σκοπό. Αυτό όχι μόνο πριν δύο χιλ. χρόνια ήταν ακατόρθωτο, αλλά και πριν εκατό. Σήμερα όμως, οι δυνατότητες μας σε λογικό, φιλοσοφικό και επιστημονικοτεχνικό επίπεδο, μας προσφέρουν πρωτοφανείς δυνατότητες. Συνεπώς, συζητήσεις περί γονιδίων και λοιπά, πέραν ότι είναι άνευ περιεχομένου, επιφέρουν διαχωριστικές αντιλήψεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Κοιτάμε μπροστά και όχι στο παρελθόν. Γιάννης

 • Ανώνυμος 41576

  12 Μαρ 2017

  Μικρέ και ανόητε Γαβριηλίδη, οι 11 επιστήμονες που χλευάζεις είναι (14 είναι αλλά 9 είναι τελικά οι έλληνες) οι: George Stamatoyannopoulos1, Aritra Bose2, Athanasios Teodosiadis3, Fotis Tsetsos2, Anna Plantinga4, Nikoletta Psatha5, Nikos Zogas6, Evangelia Yannaki6, Pierre Zalloua7, Kenneth K Kidd8, Brian L Browning4,9, John Stamatoyannopoulos3,10, Peristera Paschou11 and Petros Drineas2 ήτοι: 1Division of Medical Genetics, Departments of Medicine and Genome Sciences, University of Washington, Seattle, WA, USA 2Department of Computer Sciences, Purdue University, West Lafayette, Indiana 3Altius Institute for Biomedical Sciences, Seattle, WA, USA 4Department of Biostatistics, University of Washington, Seattle, WA, USA 5Division of Hematology, Department of Medicine, University of Washington, Seattle, WA, USA 6Department of Hematology, George Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece 7Graduate Studies and Research Lebanese American University, Beirut, Lebanon 8Department of Genetics, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA 9Division of Medical Genetics, Department of Medicine, University of Washington, Seattle, WA, USA 10Departments of Medicine and Genome Sciences, University of Washington, Seattle, WA, USA 11Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece Οι έλληνες που συμμετέχουν ανήκουν στα «μυαλά» που ο Bielidopoulos «θρηνεί» που έχουν φύγει και κάνουν καριέρρα στο εξωτερικό. Οι γενετικές συγκρίσεις που έκαναν δεν έγιναν μόνο με σλαύους αλλά και με άλλους λαούς, ακόμα και αιθίοπες, ακόμα και αρμένιους που είναι στην θεωρία μετεγκατάστασης του Φαλμεράυερ. Τα δείγματα ήταν από γερόντια ηλικίας 70 έως 107 ετών, που πιθανολογούν πως οι παππούδες τους πρέπει να είχαν γεννηθεί μεταξύ 1860-80. Μάλιστα λέει η μελέτη πως οι πελοποννήσιοι είναι πιο κοντά γενετικά στους σικελούς και τους ιταλούς (αναμενόμενο βάσει προηγούμενων μελετών) ενώ σλαύοι και μεσοανατολίτες τοποθετούνται μακριά από τους πελοποννήσιους. Και τα δείγματα των μη-ελληνικών γονιδίων είναι δημοσιευμένα και υπάρχουν σε πανεπιστημιακές βάσεις δεδομένων και αφορούν μέχρι και σιβηρούς της παλαιολιθικής εποχής.

 • Ανώνυμος 41575

  12 Μαρ 2017

  Στη φωτογραφία του μουσικού πάντως δεν φέρνει ακριβώς για σλάβος δεδομένου πως τοποθετήθηκε για να προσδόσει καταγωγή, αλλά μοιάζει για πόντιος. Οι σλάβοι σε χαρακτηριστικά πως είναι; Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Το μόνο σίγουρο είναι πως γίνεται προπαγάνδα ταυτόχρονης αποδιοργάνωσης και έταιρα "οικοιοποίησης" φυλών με ονομασίες και χαρακτηριστικά που βολεύουν. Το κάνουν και οι εθνομηδενιστές αλλά και οι εθνικιστές πχ για "Εβραίους" και χάζαρους. Κάποιοι θα βρούν ευκαιρία να προπαγανδίζουν πως όλοι οι Αλβανοί είναι Ελληνες. Αλλοι μεταφυσικής ενασχόλησης θα λένε πως οι δραβίδες είναι Ελληνες για να κουβαληθούν οι μπαγλαντεσιανοί. Πάγια τακτική στην "Ελέυθερη ερευνα": Oι οθωμανοί και τούρκοι οι βούλγαροι και οι Αλβανοί ως πληθυσμός και οι Σλάβοι είναι κάτι "ομοιογενείς" ομάδες και ξεχωρίζουν μάλιστα μεταξύ τους. Οι Έλληνες όχι.. και είναι αποτελέσματα μάλιστα ελληνοποίησης αρκετών από τους προηγούμενους που αναφέρθηκαν. Ο σκοπός είναι βέβαια είναι γνωστός προσδοκώντας σε άτυπη απόκτηση "δικαιωμάτων" για όλα τα γυφτομογγόλια που ήρθαν εξαιτίας της αριστερής πολιτικής της χώρας.

 • Bielidopoulos

  12 Μαρ 2017

  Πάλι φάπες θα φας.

 • Ανώνυμος 41570

  12 Μαρ 2017

  Χρησιμοποιείς ένα επώνυμο το οποίο σου έχει δωθεί από τον πατέρα αν και είσαι μπάσταρδος. Άλλαξε το επώνυμό σου λοιπόν και μετά τα λέμε βρωμιοBielidopoulos

 • Bielidopoulos

  12 Μαρ 2017

  Οι Παστούν υπερηφανεύονται ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό κρύβονται και πολιτικές προθέσεις και προσπάθεια διαφοροποίησης από τους γείτονές τους, που πυροδοτείται ενδεχομένως από τον φόβο αφομοίωσης από αυτούς και εξαφάνισης της φυλής τους ή της ταυτότητάς τους. Αλλά οι γενετικές μελέτες άλλα δείχνουν. Ότι συγγενεύουν με τους ιρανικής καταγωγής Τατζίκ και τους ινδούς της βόρειας Ινδίας. https://en.wikipedia.org/wiki/Pashtuns#Genetics Η ρωμιοσύνη εν μέσω κρίσης σκάβει να βρει αποδείξεις ευγενούς καταγωγής και τώρα σκάβει στο DNA και απομονώνει ότι τη συμφέρει, παραμερίζοντας ότι προκαλεί ενοχλητικούς συνειρμούς στο κρανίο των φαντασμένων ρωμιών. Χτίζει παλάτια στην άμμο ως συνήθως, ερμηνεύοντας φιλολογικά τα επιστημονικά στοιχεία. Δυστυχώς για τους ρωμιούς που το παίζουν ιδιαιτερότητες και δεν δέχονται να συνομιλούν με αλβανούς, σκοπιανούς, τούρκους και βουλγάρους, αλλά με γερμανούς και γάλλους, πρέπει να διαλέξουν μεταξύ δύο επιλογών: δύση ή ανατολή. Να αφήσουν τα δήθεν περί τρίτου δρόμου και ανάσταση του αρχαίου μεγαλείου και να επιλέξουν οριστικά και τελεσίδικα. Οι τούρκοι αποκαλούν τη ρωμιοσύνη Γιουνανιστάν. Δύση ή ανατολή κύριοι. Griechenland ή Yunanistan. http://news247.gr/eidiseis/reportaz/telika-poso-prepei-na-mas-prosvalei-to-gioynanistan.3619210.html

 • Ανώνυμος 41567

  12 Μαρ 2017

  @41566 Καλή πατάτα αυτή. Τρικυμία στο κρανίο του ρωμιού.

 • Ανώνυμος 41566

  12 Μαρ 2017

  Εδώ δεν είστε πέραν πάσης αμφιβολίας παιδιά αρσενικών προγόνων σας παρόλα αυτά το επώνυμό σας είναι αυτό των αρσενικών σας προγόνων και θέλετε να αποδείξετε ότι οι Έλληνες δεν είναι Έλληνες. Βρείτε την πραγματική πατριά σας και μετά ασχοληθείτε με την ελληνικότητα.

 • Bielidopoulos

  12 Μαρ 2017

  Έχω αναλύσει παλιά σε σχόλιά μου πώς λειτουργούν οι απλοομάδες από το μιτοχονδριακό DNA και το χρωμόσωμα-Y (Υ-DNA) ως γενετικοί δείκτες ανθρώπινων πληθυσμών: http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=4033 Ο δε καλύτερος πάνω στο θέμα εκλαικευμένος σύνδεσμός στα ελληνικά είναι αυτός: http://www.lithoksou.net/p/dna-ton-%C2%ABellinon%C2%BB Εκεί φαίνεται ότι οι ρωμιοί συγγενεύουν κυρίως με τους γείτονές τους, κάτι προφανώς αναμενόμενο, όπως Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία, Ιταλία, Κύπρο, Μάλτα συν Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβενία και ολίγον βόρεια Αφρική. Δεν απαντώνται όλες οι απλοομάδες στο ανθρώπινο DNA και όταν απαντώνται είναι σε διαφορετικά ποσοστά. Όλα έχουν να κάνουν με ποσοστά, αξιολογήσεις και κατ' επέκταση όσο είναι δυνατόν αντικειμενικότερες ερμηνείες στα ερωτήματα που θέτονται. Ακόμα και τα ερωτήματα που θέτονται και πώς θέτονται παίζουν το ρόλο τους.

 • Bielidopoulos

  12 Μαρ 2017

  Η εν λόγω γενετική έρευνα αναφέρεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο: τη συγγένεια σημερινών πελοποννήσιων με σλάβων. Βρήκε λοιπόν ότι υπάρχει ποσοστό σλαβικής καταγωγής από 0,2% έως 14,4%. Αυτό το εύρημα είναι ενδιαφέρον διότι μπορεί κάποιος που έχει κάποιες ιστορικές γνώσεις να υποθέσει από πού προέρχεται το υπόλοιπο ποσοστό (κλείσιμο ματιού). Το δε δεύτερο μεγάλο ερώτημα είναι τί συμβαίνει με τους υπόλοιπους ρωμιούς εκτός Πελοποννήσου. Και εκεί ο ψαγμένος μπορεί να υποθέσει ότι ενδεχομένως το ποσοστό σλαβικής καταγωγής είναι πιθανών υψηλότερο. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα, όπως τί ορίζεται ως ελληνικό και βεβαίως, όπως αναφέρει και ο Γαβριηλίδης ποιο είναι το σλαβικό DNA με το οποίο έγινε η σύγκριση. Όμως τέτοιου είδους ερωτήματα υπάρχουν σε όλες τις γενετικές έρευνες και πάνω σε αυτά πολλές φορές επικεντρώνονται οι αντιρρήσεις και κριτικές από τους άλλους επιστήμονες. Ακριβώς για αυτό το λόγο οι ανακοινώσεις πάνω σε πορίσματα γενετικών ερευνών είναι σχεδόν πάντα διακριτικές και χωρίς τυμπανοκρουσίες, κάτι που παραλόγως δεν έγινε στην εν λόγω έρευνα που κάποιοι έτρεξαν να διατυμπανίσουν τα δικά τους συμπεράσματα, χάνοντας τη μεγαλύτερη εικόνα. Επίσης υπάρχει τρομερή άγνοια του μη-ειδικού κοινού περί της γενετικής, των μεθόδων της και της τελικής αξιολόγησης των μελετών. Ενώ στον τομέα της αστρονομίας, κοσμολογίας, φυσικής και αστροφυσικής υπάρχουν μερικά τρανταχτά ονόματα γνωστά παγκοσμίως για τα εκλαικευμένα του βιβλία, στη γενετική κυριαρχεί η μαύρη νύχτα, με αποτέλεσμα ο κάθε μπουρδολόγος να απομονώνει αυθαίρετα ότι γουστέρει και να καταλήγει σε αυθαίρετα συμπεράσματα. Στην πραγματικότητα η εν λόγω γενετική έρευνα ανοίγει την όρεξη για περισσότερες.