ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ


Ως ατελές ον, ο άνθρωπος έλκεται και κολακεύεται από την εξουσία. Για να το πετύχει αυτό, γίνεται ιδιαιτέρως εφευρετικός και κατασκευάζει «ιδεολογίες». Δημιουργεί ένα σύνολο φαντασιακών εννοιών, που σαγηνεύουν τα πλήθη των συνανθρώπων του, προτείνει λύσεις ως επί το πλείστον ανεδαφικές και ουτοπιστικές, αλλά ιδιαίτερα σαγηνευτικές στις μάζες κι επιχειρεί να κατακτήσει την εξουσία.

Δεν είναι τυχαίο, πως καμία ιδεολογία δεν εφαρμόστηκε πλήρως ούτε και κράτησε αρκετό χρόνο. Πολλές δε εξ αυτών παρέμειναν ως γραφικά δείγματα ανθρώπινου ευχολογικού οραματισμού.

Η πολιτική είναι η απόπειρα εφαρμογής μιας ιδεολογίας. Αποτυγχάνει όμως πάντα στην εφαρμογή της, γιατί εκ φύσεως η κάθε ιδεολογία ως σύλληψη είναι αποτυχημένη. Και είναι αποτυχημένη, γιατί κανένα κοινωνικό σύνολο δεν αποτελείται από ανθρώπους με τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες προσδοκίες, τις ίδιες προτιμήσεις, τις ίδιες φιλοδοξίες, τις ίδιες προσλαμβάνουσες. Συνεπώς, η λέξη «ιδεολογία» είναι μία ανθρώπινη φούσκα, που αργά ή γρήγορα σκάει. Το δυστύχημα είναι, ότι όταν σκάσει, πολλές ανθρώπινες ζωές βασανίζονται ή χάνονται.

Ας αναλογιστούμε πόσοι άνθρωποι πέθαναν για τις «ιδέες» τους (ήταν δικές τους άραγε;). Ας αναλογιστούμε σε πόσα μακρονήσια και ξεραΐλες, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, επειδή πίστευαν σε κάτι, που κάποια άλλοι δεν πίστευαν και το πολεμούσαν.

 


Ο όρος ιδεολογία
πλάστηκε στο ιστορικό πλαίσιο της γαλλικής επανάστασης από τον γάλλο κόμη Antoine Destutt de Tracy, για να δηλώσει τη μάθηση, που έχει ως αντικείμενό της την εξέταση των ιδεών με βάση το φυσιολογικό και ψυχικό μηχανισμό του ανθρώπου.
Δέχεται, ότι τα ψυχικά και πνευματικά φαινόμενα απορρέουν από τη λειτουργία των αισθήσεων και ζητάει με τη μηχανική εξήγηση των αισθησιακών φαινομένων να εξαγάγει πορίσματα χρήσιμα για την πνευματική, ηθική και κοινωνική διαβίωση των ανθρώπων. Οι αντιλήψεις αυτές ήταν ευρέως διαδεδομένες στους κύκλους των γάλλων αισθησιολόγων (Condillac), των διαφωτιστών και δημοκρατικών.
 

Είναι άραγε η πολιτική το δεκανίκι
ενός ιδεολογικού ρεύματος ή το
αντίστροφο; Η αλήθεια είναι, πως
δεν υπάρχει πολιτική τάση, που να
μην υποκρύπτει ένα ιδεολογικό
ρεύμα. Αυτό εξάλλου αποδείχτηκε
περίτρανα με την εμφάνιση ισχυ-
ρών ιδεολογικών ρευμάτων [καπι-
ταλισμός, σοσιαλισμός, κομμουνι-
σμός, εθνικο-σοσιαλισμός (ναζι-
σμός), φασισμός, σοσιαλδημοκρα-
τία, χριστιανοδημοκρατία, νεοφιλε-
λευθερισμός κ.λπ.].

Είναι λοιπόν λάθος να ισχυριζόμα-
στε, πως υπήρξε εποχή, που τα
ιδεολογικά ρεύματα δεν συνέπιπταν
με τις ιδεολογικές τάσεις. Είναι
πασιφανές, πως η πολιτική όχι μόνο
υπηρετεί την εκάστοτε ιδεολογία,
αλλά χρησιμοποιείται και ως μέσον
για την κοινωνική της αποδοχή.


Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια
συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ
πολιτικής και ιδεολογίας, αλλά για
έννοιες απόλυτα συνυφασμένες
και ταυτόσημες. Η πολιτική δεν
είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότε-
ρο από μια απόπειρα κάποιας ιδεο-
λογίας να κατακτήσει εύρος, που
θα οδηγήσει τους ταγούς και τους
φορείς της στην εξουσία.   

 

 
Ιδεολόγοι καλούνταν κατά τα τέλη του 18ου─αρχές 19ου αιώνα οι γάλλοι φιλόσοφοι και πολιτειολόγοι, που ασχολούνταν με την ιδεολογία ως μάθηση, που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη φιλοσοφία στο σύνολό της. Νέα σημασία έδωσε στον όρο ο Karl Marx. Κατά τον 20ό αιώνα ιδεολόγος θεωρείται εκείνος, ο οποίος υποστηρίζει ένθερμα και ανιδιοτελώς μια ιδεολογία.
 


Γέννηση
και η εξέλιξη των ιδεολογιών

Προς τα τέλη του 18ου αιώνα, ένας γάλλος ευγενής, σκωτικής καταγωγής και γόνος στρατιωτικών, ο Antoine Destutt de Tracy, επινόησε τη λέξη «ιδεολογία» και την όρισε ως έναν επιστημονικό κλάδο, την «επιστήμη των ιδεών».
 
Η ιδεολογία ως έννοια προϋπήρχε του ονοματοδότη της, όπως θα δούμε και παρακάτω. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε την ίδια στιγμή, που γεννήθηκαν οι πρώτες ανθρώπινες κοινωνίες και κάποιοι οραματίστηκαν ή συμφεροντολογικά αποφάσισαν, πως αυτές οι κοινωνίες θα πρέπει να λειτουργούν ως σύνολα.

Από τότε, η έννοια της λέξης ιδεολογία διαστέλλεται και συστέλλεται κατά βούληση, κυρίως όταν έχει ως αναφορά της το χώρο της πολιτικής και τις οικονομικές επιστήμες.

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε, πως η «ιδεολογία» ως έννοια είναι ταυτόσημη με την έννοια της «κοσμοθεωρίας», μίας δηλαδή φιλοσοφικής προσέγγισης, που οραματίζεται την κοινωνία να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
 
Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα σύνολο ιδεών, που επιχειρεί μέσα από τον εναγκαλισμό της με αφηρημένες και ποικίλου βεληνεκούς έννοιες (π.χ. ελευθερία, έθνος, ανεξαρτησία, δημοκρατία) να καταστεί εφαρμόσιμη στην καθημερινότητά μας.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο η έννοια της ιδεολογίας διαφέρει από αυτή της φιλοσοφίας. Η μεν φιλοσοφία προτείνει έναν απόλυτα εξατομικευμένο τρόπο να ζει κανείς με αναφορά βέβαια στην «πόλη» και τους ταγούς της χωρίς όμως διάθεση επιβολής κάποιου συγκεκριμένου μοντέλου οικονομικο-πολιτικής διακυβέρνησης. Η ιδεολογία από την άλλη, παρουσιάζεται ως ένας ιδανικός τρόπος για να ζει και να πορεύεται ολόκληρη η κοινωνία χωρίς το περιθώριο αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων διακυβέρνησης.

Αυτό καθιστά την ιδεολογία και ιδιαίτερα την εφαρμογή της ένα εξαιρετικά δύσκαμπτο εγχείρημα με δεδομένο, ότι οι προσλαμβάνουσες, οι εμπειρίες και η επίτευξη του επιθυμητού τρόπου διαβίωσης διαφέρουν πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ας δούμε όμως τα πράγματα περισσότερο αναλυτικά.


 

 


Ιδεολογία-Ιδεοληψία
Μελετώντας την ανθρώπινη ιστορία παρατηρούμε, πως όταν κάποια ιδεολογία κατέληξε στο να μετασχηματιστεί σε «μαζικό κίνημα», που με τη σειρά του μετατράπηκε σε εξουσία, οι συγκρούσεις υπήρξαν αναπόφευκτες. Αυτό δεν οφείλεται μονάχα στις αντιπαραθέσεις μιας ιδεολογίας με μία άλλη, αλλά και στις διαφοροποιήσεις, που προκύπτουν σε μια ιδεολογία κατά την πορεία της προς ένα ηγεμονικού τύπου συστήματος διακυβέρνησης.

Συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις υπήρχαν και υπάρχουν μεταξύ φιλοσόφων και φιλοσοφικών σχολών, αλλά ποτέ δεν οδήγησαν σε ένοπλες συμπλοκές, συρράξεις, πολέμους, δικτατορίες και βασανισμούς, όπως συνήθως γίνεται, όταν συγκρούονται οι ηγεμονικού τύπου ιδεολογίες με τη μία να προσπαθεί να επιβληθεί της άλλης.

 
   
 
Ως ιδεοληψία ορίζεται η νοσηρή κατάσταση, κατά την οποία κάποια ιδέα ή ομάδες ιδεών, επιβάλλονται στη συνείδηση και διακόπτουν τη φυσιολογική πορεία του συνειρμού των ιδεών κατά τρόπο παροξυντικό, παρά τις προσπάθειες της βούλησης. Η ιδέα που κυριαρχεί περιορίζει στο ελάχιστο την εκούσια διανοητική δράση.
 


Ίσως όμως το πιο επικίνδυνο για μια ιδεολογία, που μετασχηματίζεται σε εξουσία, είναι η μόλυνσή της από τον μάλλον αθεράπευτο ιό της «ιδεοληψίας». Αν και η ιδεοληψία ως έννοια αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα, που μελετούν και επιχειρούν να αντιμετωπίσουν οι ψυχολόγοι, μιας και τρέφεται από φοβίες και εμμονές, στο άρθρο αυτό θα προσεγγίσουμε την πολιτική διάσταση της ιδεοληψίας και τον τρόπο, που ενσωματώνεται στον κορμό μιας ιδεολογίας.

Για έναν κομμουνιστή για παρά-
δειγμα, οι έννοιες της ατομικής
περιουσίας και του «κέρδους»
είναι αρνητικές, όπως επίσης
και αυτή του «επιχειρείν».

Για έναν υπερ-δεξιό συντηρητικό
αστό, η έννοια της κοινοκτημο-
σύνης είναι επίσης κάτι το αρνη-
τικό, όπως είναι και το δικαίωμα
της απεργίας.

Για ένα νεοφιλελεύθερο, η έννοια
της φορολογίας στα υψηλά εισοδήματα είναι κάτι το εξαιρετικά αρνητικό.

Για έναν εθνικο-σοσιαλιστή, οι μετανάστες είναι μιάσματα.

Για έναν αναρχικό, ο,τιδήποτε εμπεριέχει την έννοια «κράτος» είναι εχθρικό.

Ο ιός λοιπόν της ιδεοληψίας,
που ενσωματώνεται σε μια
ηγεμονική και εδρεύουσα
στην εξουσία ιδεολογία, δημι-
ουργεί αυτομάτως εχθρούς,
που πρέπει με κάθε τρόπο
και πρακτική να εξαλειφθούν.

Ας μην ξεχνάμε, πως εξ ορι-
σμού η έννοια της ιδεοληψίας
εμπεριέχει το φόβο ως
γενεσιουργό στοιχείο της. Ο φόβος λοιπόν, για την επικράτηση μιας άλλης ιδεολογίας είναι αυτό, που τις οδηγεί στο να επιστρατεύουν κάθε είδους μέσο για να επικρατήσουν.


 

 


«Ένας πολιτισμένος» τρόπος επι-
κράτησης μιας ηγεμονικής ιδεο-
λογίας είναι το πολιτικό marke-
ting, που μέσα από lobby groups
επιχειρείται η επιρροή των μαζών.
Οι μάζες χειραγωγούνται με
τέτοιον τρόπο, ώστε να θεωρούν,
πως δεν υπάρχουν εναλλακτικές
λύσεις για την «ομαλή» λειτουρ-
γία μιας κοινωνίας εκτός από αυ-
τές, οι οποίες πηγάζουν μέσα από
την ιδεολογία που ασπάζονται.

Οι έννοιες της «κοινής καταγω-
γής», της «πατρίδας», της «ιστο-
ρίας των προγόνων», της «φυ-
λής», αλλά και της «θρησκείας»
εντάσσονται μέσα στο οπλοστά-
σιο του πολιτικού marketing της
κάθε ιδεολογίας και η υιοθέτησή
τους (φασιστική, ακροδεξιά ιδεο-
λογία), αλλά ενδεχομένως και η
απόρριψή τους (ριζοσπαστική
αριστερή, αναρχική ιδεολογία)
χρησιμοποιούνται ως συγκολλη-
τικές ουσίες για την προσέλευση
των μαζών, που φιλοδοξούν να
προσεταιριστούν.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυρι-
στεί, πως οι αναρχικοί είναι
ενάντια στην εξουσία. Ενδιαφέ-
ρον όμως θα είχε να βλέπαμε τι
θα απαντούσαν αν θα επιθυμού-
σαν την επικράτηση μιας «αναρ-
χικής κοινωνίας» με τους ίδιους
ως φορείς της. Πόσο ανεκτικοί
άραγε θα ήταν στην ύπαρξη
ενός μειοψηφικού μέρους της
κοινωνίας, που θα επιθυμούσε
π.χ. ένα κράτος με δομές και
κεντρική εξουσία;

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η δη-
μιουργία μίας «κοινής (εντέχνως
επιβαλλόμενης όμως) σκέψης», που
η κοινωνία καλείται να ασπαστεί.
Το φαινόμενο της «κοινής σκέψης»
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί
προτείνει ένα πακέτο «κοινωνικής
συμπεριφοράς», ένα δηλαδή «σύ-
στημα αξιών», που ρυθμίζει όλες
τις επιμέρους ανθρώπινες συμπερι-
φορές από την οικονομική μέχρι
και τη σεξουαλική. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από το συγκεκριμένο «πακέτο κοινωνικής συμπεριφοράς» χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτο και εχθρικό.


 
   
 


Ιδεολογία και Πολιτική Εξουσία

Οι κυρίαρχοι φορείς κάθε ιδεολογίας γνωρίζουν καλά, πως για να επιβληθούν και να κατακτήσουν την εξουσία (ο αυτοσκοπός κάθε ιδεολογίας είναι η εξουσία) θα πρέπει να δημιουργήσουν το δικό τους ιδεολογικό «στρατό». Στην αρχή τοποθετούν δικούς τους ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά, που σχετίζονται με όλους τους τομείς κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Στη συνέχεια, επιχειρείται η δημιουργία ενός φανατισμένου όχλου, που εκπαιδεύεται στο να απεμπολεί κάθε ενδελεχή διαδικασία επεξεργασίας και αναθεώρησης δεδομένων και σκέψεων, κάθε μετάλλαξη αναγκών ή επιθυμιών και κάθε διαδικασία, η οποία οδηγεί σε ορθολογικά συμπεράσματα.  

Διαμορφώνεται έτσι ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο διακυβέρνησης, που αποφασίζει για κάθε οικονομική, διοικητική και κοινωνική δραστηριότητα. Και ενώ η δημοκρατία εκθειάζεται ως μέγιστο αγαθό από σχεδόν όλα τα ιδεολογικά ρεύματα, όταν αυτά καταστούν ηγεμονικά, εξακολουθούν μεν να πλέκουν εγκώμια στα δημοκρατικά ιδεώδη, αλλά στην ουσία λειτουργούν ως ολιγαρχικές ελίτ ομάδες, οι οποίες επιθυμούν είτε να καταλάβουν την εξουσία είτε να διατηρηθούν σʼ αυτήν όσο περισσότερο γίνεται. 
Στη Ρωσία έχει αναβιώσει ο μεσαίωνας της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Εκεί ακμάζει σήμερα η ιδεολογία του Βυζαντίου και της πραγματικής Ρωμιοσύνης.
 


Συμπεράσματα
Ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ον δισυπόστατο. Είναι όμως και εξαιρετικά ανταγωνιστικό και επιβλαβές όχι μόνο στους συνανθρώπους του, αλλά και στην ίδια τη φύση. Ομαδοποιείται μόνο όταν έχει συμφέρον και αποσπάται από την αγέλη, όταν νιώσει πιο ισχυρός. Τότε είτε δημιουργεί μια νέα αγέλη, στην οποία ηγείται και πολεμά τις υπόλοιπες αγέλες που ανήκε πριν είτε εντάσσεται σε κάποια πιο ισχυρή αγέλη φιλοδοξώντας να γίνει ηγέτης της στο μέλλον. Η εξουσία και επικράτηση κατά των αντιπάλων του για τον άνθρωπο είναι το δια βίου ζητούμενό του.

Όταν κινδυνεύει και αισθάνεται αδύναμος, τότε επικαλείται την «αγάπη», την «αλληλεγγύη» και τα «ανθρωπιστικά ιδεώδη». Όταν όμως αποκτήσει δύναμη, τότε δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. 

 
Θουκυδίδης
 


Η συζήτηση για το δίκαιο έχει νόημα μεταξύ ίσων,
ενώ μεταξύ άνισων επικρατεί η ισχύς
.

Ο διάλογος των μηλίων με τους αθηναίους
είναι ένα από τα δραματικότερα επεισόδια
του πελοποννησιακού πολέμου, το οποίο
εξιστορείται από τον Θουκυδίδη.
Ο διάλογος αυτός έχει μείνει στην ιστορία
ως η αντιπαράθεση του δίκαιου έναντι της ισχύος.
Οι αθηναίοι επιτέθηκαν στην Μήλο με σκοπό
να την αναγκάσουν να ενταχθεί στην Αθηναϊκή
Συμμαχία. Οι μήλιοι ζήτησαν να γίνει σεβαστό
το δικαίωμά τους να μείνουν ουδέτεροι
στη σύγκρουση των αθηναίων με τη Σπάρτη.
Οι αθηναίοι όμως, εκμεταλλευόμενοι
την τεράστια στρατιωτική τους υπεροχή
κατέλαβαν τη Μήλο, κατέσφαξαν όλους τους
ενηλίκους άνδρες,
πούλησαν τα γυναικόπαιδα 
ως δούλους κι εγκατέστησαν στο νησί αθηναίους εποίκους.

Ο αδύναμος επικαλείται το δίκαιο,
ο ισχυρός την ισχύ του
.
  

Αυτό που λείπει σήμερα από τον άνθρωπο είναι η ειλικρινής συνεννόηση με τους συνανθρώπους του. Μια συνεννόηση, που να μην είναι zero sum game, όπως λέγεται και στα οικονομικά, αλλά ένα ουσιαστικό όφελος, που θα προκύπτει από αυτό, το οποίο ονομάζουμε «κοινό νου».

Με τα «κοινά οράματα» ο άνθρωπος δεν πήγε ποτέ μακριά. Με την ειλικρινή συνεννόηση και τον κοινό νου όμως, μπορεί να πάει.ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


33 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 44626

  20 Ιαν 2018

  New version of the \"flower children\"! How many millenia do you need to get convinced that people will remain dishonest with each other? The ONLY solution is to become more educated and more \"street smart\" to sniff out the BS wherever it comes from. Including the article.

 • Ανώνυμος 37663

  21 Φεβ 2016

  Γνώθι σαυτόν βλέπω. Καλά πάμε.

 • Ανώνυμος 37649

  20 Φεβ 2016

  Bielidopoulos έγραψε...
  ΕΙΜΑΙ ψευτάκος, χαμέρπης, ωχβρεαδελφέ, κομπορρήμων, αμετανόητος μπαστουνόβλαχος, κωλορωμιός που πάντα βρίσκει τρόπο να ελιχθεί."
  ξεχασε το μαζωχας..........
  α ρε γελοιοτητα111, ζησε με τισ ευφρονες εκφρασεις σου

 • Ανώνυμος 37624

  20 Φεβ 2016

  Ρε εσείς οι καυγατζήδες, γιατί δεν κλείνετε ένα ραντεβού να πλακωθείτε στο ξύλο μεταξύ σας και να ξεδώσετε; Μετά θα γίνετε φίλοι. Είναι σίγουρο.

 • Ανώνυμος 37622

  20 Φεβ 2016

  Μιλάς στον εαυτό σου ή στο πουλί σου;

 • Bielidopoulos

  20 Φεβ 2016

  ~
  Ψυχραιμία, βρίσκεται υπό την επήρεια φαπών. Λίγη υπομονή παρακαλώ, Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός!

 • Bielidopoulos

  20 Φεβ 2016

  ~
  Κομπλεξικός είσαι, όχι καταδεκτικός.
  lo

 • Ανώνυμος 37618

  20 Φεβ 2016

  @Bielido
  Είμαι καταδεχτικός άνθρωπος και γνωρίζω καλά πως μπορεί κανείς να μάθει πολλά από τον οποιοδήποτε ανεξαρτήτου επιστημονικής κατάρτισης ή μορφωτικού επιπέδου.Προσωπικά, έχω διδαχτεί πολλά από απλούς και λαϊκούς ανθρώπους. Η εμπλοκή σε έναν γόνιμο διάλογο με επιχειρήματα είναι πάντα το ζητούμενο για μένα. Όταν όμως ο συνομιλητής μου απλά μπουρδολογεί, διαθέτει μια ένευ προηγουμένου έπαρση κάνοντας τον παντογνώστη, αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις, υπεκφεύγει και προφασίζεται πως απαντά χωρίς να το κάνει, τότε έχω 2 επιλογές. Ή να τον αγνοήσω ή να τον προκαλέσω ακόμα περισσότερο για να ξευτιλιστεί τελείως. Έτσι λοιπόν, πριν λίγο έστειλα στον admin της σελίδας ΟΛΑ μου τα στοιχεία, με δ/νσεις, e-mail, τηλέφωνα και πλήρες επαληθευόμενο βιογραφικό για τη δουλειά μου. Αν θα πράξεις και εσύ το ίδιο, τότε και μόνο τότε μπορούμε να συνεχίσουμε τη κουβέντα μας όπου και όποτε θες και με όποιον τρόπο θες. Διαφορετικά, ό,τι γράφεις, θα εκλαμβάνεται ως μία μπούρδα χωρίς επιστημονική βάση και συνεπώς χωρίς να αξίζει να σχολιαστεί από μεριάς μου. Καλά περάσαμε, με διασκέδασες, δε λέω αλλά επειδή δεν έχεις κάτι άλλο να μου προσφέρεις πέρα από το γέλιο, σε αφήνω να τριγυρνάς στη σελίδα ελεύθερος όπως εξάλλου κάνεις χρόνια τώρα προσφέροντας όχι μόνο γέλιο αλλά και ερεθίσματα στους απανταχού κλινικούς ψυχίατρους.
  Καλή συνέχεια,

  ΥΓ: Κοίταξε να τα βρεις με τη τσουτσού σου. Όλα τα προβλήματα από εκεί ξεκινούν. Κοίτα να συμφιλιωθείς μαζί της.Μιλάω σοβαρά.
  Πολλά περαστικά, σου το εύχομαι ολόψυχα.


  Disco Tsoutsouni

 • Ανώνυμος 37616

  20 Φεβ 2016

  @bielido καλημέρα,
  (είδες πόσο ευγενικό παιδί είμαι;)
  Κοίτα αισθάνομαι τύψεις. Μου έχεις ρίξει τόσες φάπες που αισθάνομαι την ανάγκη να σου πληρώσω τουλάχιστον τα καλσόν που έχεις σκίσει. Εϊναι και ακριβά γιατί φοράς μάρκες. Δεν εκνευρίζομαι μαζί σου. Καλά περνάω. Επί του θέματος όμως. Μήπως μπορείς να μου πεις αν ποτέ η Αμερικάνικη ομάδα μπάσκετ έχει ελεγχθεί για ντόπα και πόσες φορές έχει τιμωρηθεί; Άσε θα σου πω εγώ. ¨οχι μόνο δεν έχει ελεγχθεί αλλά αρνείται να δώσει και δείγματα ούρων. Η ντόπα στον αθλητισμό δεν είναι φαινόμενο ούτε και εφεύρεση της ρωμιοσύνης. ¨Οσο για αυτά που αναφέρεις στην τελευταία σου παράγραφο, ουδεμία σχέση με αυτά που έχω πει και έχω διατυπώσει. Θα μπεις τουλάχιστον στο κόπο μιας και είσαι τόσο πολύ διαβασμένος να μας πεις πως γίνεται να υπάρχει προτεκτοράτο χωρίς αποικιοκράτες; Εκτός και αν δεν είμαστε προτεκτοράτο. Τι λες; Είμαστε;


  Disco Tsoutsouni

 • Ανώνυμος 37615

  20 Φεβ 2016

  Εξαιρετικό Αρθρο!!!!!

 • Bielidopoulos

  19 Φεβ 2016

  ~
  "Την αθώωση της Φανής Χαλκιά και του Τάσου Γκούση από την ελληνική δικαιοσύνη οποίοι κατηγορούντο για χρήση απαγορευμένων ουσιών, γνωστοποίησε το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια, το οποίο κάνει λόγο για «σκευωρία» του WADA εναντίον τους."
  http://sports.in.gr/stivos/article/?aid=1500059611

  Έχω βουρκώσει!

  "Πάντως η αθώωση αυτή σχετίζεται μόνο με την ελληνική δικαιοσύνη και δεν έχει σχέση με τις αποφάσεις που έχουν ήδη λάβει οι διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί (IAAF, ΔΟΕ, WADA)."

  Ωραία, οι ξένοι θα μας τιμωρούν και εμείς θα αυτοαθωονόμαστε, για εσωτερική κατανάλωση φυσικά. Κάτι σαν την Β. Κορέα δηλαδή. Διότι κύριοι οι ξένοι μας επιβουλεύονται, θέλουν να μας πάρουν την αθηναική ριβιέρα (lol), τα αμπέλια με τα σταφύλια, τα αυθαίρετα μέσα στο δάσος, τις επιχειρήσεις, τα σουβλατζίδικα με τα ληγμένα, και τον καραγκιόζη! Εμείς έχουμε ανώτερη ιδεολογία από τους ξένους (έτσι για να κάνω σύνδεση με το άρθρο ;)

 • Bielidopoulos

  19 Φεβ 2016

  ~
  Θα σου περάσει. Είναι οι παρενέργειες από τις ομοβροντίες από φάπες που έχεις φάει στο άλλο άρθρο. Παρακαλώ δείξτε κατανόηση, μην ανατρέπετε τις αντιλήψεις του ραγιά, έχει και αγγλοσαξωνική εκπαίδευση (ε και;). Μην αναιρείτε την ιδεολογία του και την κοσμοθεωρία του γιατί γίνεται τούρκος από θυμό. Βρε όχι μόνο πρέπει να κριτικάρονται οι αντιλήψεις του κάθε ξεφτίλα, αλλά θα τρώει και μερικές φάπες να έχει να θυμάται.

 • Ανώνυμος 37606

  19 Φεβ 2016

  Πω ρε ξύλο που ρίχνει αυτό το παιδί. Μας έχει ταράξει στις φάπες!
  Άλλο πράμα. Καρατέκα σκέτος. Έχει πολλά ντιν νταν μέσα στο κεφάλι του. Ολυμπιονίκης.
  Υποκλίνομαι στη μεγαλοφυία σου αλλά επειδή σε νοιάζομαι, θα σου πρότεινα 2-3 υποκλισμούς με τζατζίκι και γύρω στο μεσημέρι και ένα καλό μπιντέ.

  Αύριο πάλι ε;
  Άντε νάνι τώρα μικρέ Ντάνυ.

  Disco Tsoutsouni

 • Bielidopoulos

  19 Φεβ 2016

  ~
  Μπα οι κουράδες ξεπετάχτηκαν από τον βόθρο και διεκδικούν βήμα; Πάλι φάπες θα πέσουν. Ως συνήθως.

 • Ανώνυμος 37603

  19 Φεβ 2016

  @Bielido, φωστήρα, μεγάλε παντογνώστη, πανεπιστήμονα, φιλόσοφε, οικονομολόγε, φυσικέ, μαθηματικέ, κριτικέ τέχνης, ιστορικέ, διαστημάνθρωπε, ερευνητή του σύμπαντος, εφευρέτη, συγγραφέα, γλύπτη, ζωγράφε, αστροναύτη, κοσμοναύτη, ναύτη σκέτο, πολιτικέ αναλυτή, σχολιαστή ειδήσεων, μοντέλο, κριτικέ της 7ης, 8ης μέχρι και της 69ης τέχνης, μελετητή, αρχιτέκτονα, μηχανικέ, σχεδιαστή μόδας, χημικέ, λόγιε, κλπ

  Κάνε μας μια μεγάλη χάρη. Ανέβα στο πιο ψηλό βουνό, πάρε φόρα και έλα να μας τα........διαφωτίσεις!

  Σε μάλωνε πολύ η δασκάλα όταν ήσουν μικρός ε; Η απλά γουστάρεις τις φάπες; Τράβα τώρα κάνε το μπιντέ σου και τα ξαναλέμε, βούρλο!

  Tι δουλειά έχει ρε ηλίθιε η Χαλκιά με το άρθρο;


  Disco Tsoutsouni

 • Bielidopoulos

  19 Φεβ 2016

  ~
  Στα τούβλα ό,τι και να τους προσάψεις δίκιο θα έχεις!

 • Ανώνυμος 37599

  19 Φεβ 2016

  Και να σκεφτεις πως ολα ετουτα τα γραφθεντα ʽʼενωσεις και αντιδρασεις χημικων στοιχειωνʼʼ εκατο και……. ειναι.
  αρπαζεις μια λεξη την κανεις ταμπελα βρισκεις η σε βρισκουν……….. και να το καθε αυγο οδου ιδεων τεχνισμα,τεχνασμα.

 • Bielidopoulos

  19 Φεβ 2016

  ~
  Τα δύο τούβλα ξαναχτυπάνε. Οι κομμουνιστές φάσκουν και αντιφάσκουν, ενώ το υπόλοιπο ελλαδαριό είναι σώφρων. Η "λογική" των τούβλων που πάσχουν από αλτσχάιμερ.

  Στο μεταξύ:
  Αθωώθηκε για την υπόθεση ντόπινγκ η Χαλκιά.
  Το Εφετείο απήλλαξε ομοφώνως τόσο την 37χρονη πρωταθλήτρια, όσο και τον προπονητή της, Γιώργο Παναγιωτόπουλο (κατηγορείτο για προμήθεια παράνομων ουσιών), αναγνωρίζοντας ότι αμφότεροι έπεσαν θύματα του κυκλώματος νοθευμένων σκευασμάτων.
  http://www.ethnos.gr/alla_spor/arthro/athoothike_gia_tin_ypothesi_ntopingk_h_xalkia-64333621/

  Ναι, ντάξει. Μασά η κατσίκα ταραμά;;

 • Ανώνυμος 37596

  19 Φεβ 2016

  Ελα ντε; πως;
  Με τη λογική του "όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω". (Θυμάσαι εκείνο το "πρωθυπουργός παντός καιρού"; Τι θέλει ο λαός; Κομμουνισμό; Μέσα! Αλλά θέλει και χριστιανισμό. Πάλι μέσα! Οτι πει ο "κυρίαρχος" λαός!
  Σα να έλεγε κάποιος την εποχή του Β'ΠΠ πως είναι "εβραιοναζί" χωρίς να κινδυνεύει με δημόσιο λιντσάρισμα ή εκτέλεση.
  Το ίδιο συνεπάγεται και η λέξη "ελληνοχριστιανός". Με τη διαφορά πως σ'αυτή την περίπτωση έχουν περάσει σχεδόν 2 χιλιετίες από τότε και οι μνήμες ξεθώριασαν.
  Διογένης

 • Ανώνυμος 37594

  19 Φεβ 2016

  Επειδή δεν το είδα να αναφέρεται μέσα στο άρθρο, θα ήθελα να ρωτήσω τους επαΐοντες και μη σχολιαστές της σελίδας αν η θρησκεία εμπεριέχει την έννοια της ιδεολογίας όπως αυτή ορίζεται από τον συγγραφέα. Αν ναι, πως; Αν όχι, τότε ποια η σχέση ιδεολογίας και θρησκείας; Το άρθρο είναι εκτός των χωρικών ή μάλλον των γνωστικών μου μου υδάτων και ρωτάω καθαρά διαφωτιστικά. Δηλαδή, πως ένας που δηλώνει κομμουνιστής (εξ ορισμού άθεος) μπορεί να είναι π.χ χριστιανός.

  Disco Tsoutsouni

 • Bielidopoulos

  19 Φεβ 2016

  ~
  Ο Μητσοτάκης είναι δεξιός, ο Τσίπρας αριστερός, η Παπαρήγα κομμουνίστρια; Πάνε πια οι ιδεολογίες (πολιτικές, οικονομικές), έχουν μπει σε δεύτερη μοίρα. Έγραψα ότι ενεργούν με βάση οικονομικά κριτήρια, όπως επενδύσεις. Τί δεν καταλαβαίνεις; Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς τσολιά μου.

 • Ανώνυμος 37581

  19 Φεβ 2016

  Ρε Μπιελο....τέτοιε, λακαμά, σχολιαστή της τσαπούς, που με όποιον μιλήσεις σοβαρά γίνεσαι ρόμπα, μην προσπαθείς απεγνωσμένα να πεις τη λακαμία σου. Την έχεις έμφυτη! Διαβάζεις τι λες ή σου τα υπαγορεύουν;
  "Βλέποντας και κάνοντας πλέον ενεργούν οι κυβερνήσεις και με βάση οικονομικά κριτήρια, όπως παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις." Βλέποντας και κάνοντας πορεύεσαι εσύ άσχετε ποδηγετημένε ημιμαθή. Οι κυβερνήσεις δουλεύουν σαν ελβετικά ρολόγια, κατόπιν των οδηγιών που θα πάρουν από τους παγκόσμιους ολιγάρχες.
  Οσο για την αμεσοδημοκρατία και τα συσσίτια.......ούτε προπαγάνδα δεν ξέρεις να κάνεις. Καρφώνεσαι για πλάκα. "Το γαρ πολύ της εμπάθειας γεννά ασχετοσύνη". Είπαμε.......λακαμάς μεγάλου βεληνεκούς!

 • Ανώνυμος 37579

  19 Φεβ 2016

  Ιδεολογία ειναι ακόμα οτι οι Αρβανίτες δήθεν κατάγονται από τους Ιλλυρίους.

 • Bielidopoulos

  19 Φεβ 2016

  ~
  Οι πολιτικές ιδεολογίες εμφανίζονται με την εμφάνιση των εθνών-κρατών. Αφού όλοι ζούμε σε ένα κράτος και εφόσον ό,τι κάνει ένας επηρεάζει όλους τους άλλους, καλό είναι να υπάρχει μια κοινή ιδεολογία-πορεία, μια συστράτευση προς ένα κοινό στόχο. Τότε θεωρούνταν φυσιολογικό να ασπάζεται κάποιος μια συγκεκριμένη ιδεολογία και να απορρίπτει τις άλλες. Μετά την λαίλαπα του Β'ΠΠ η Δύση και κυρίως η Ευρώπη απέρριψε αυτό το μοντέλο ως γενεσιουργό προβλημάτων και συγκρούσεων. 'Ετσι εμφανίζονται τα υβριδικά συστήματα. Τα υβριδικά είναι του στυλ: βλέποντας και κάνοντας. Το κράτος έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, μπορεί να το λύσει με κάτι που μοιάζει κομμουνισμός, κάποιο άλλο θα το λύσει με κάτι που θυμίζει σοσιαλισμό και ένα τρίτο θα το λύσει καπιταλιστικά. Έτσι η Βρετανία δεν είναι απόλυτα καπιταλιστική. Το κοινωνικό κράτος των βρετανών επί Θάτσερ δεν το έχουν δει ούτε στα όνειρά τους οι ρωμιοί (εκτός και αν είναι κομματόσκυλα και βολεμένοι, επαγγελματίες ψηφοφόροι, οπότε πάω πάσο). Η Σουηδία δεν είναι απόλυτα σοσιαλιστική, σε μερικούς τομείς είναι ποιο καπιταλιστική ακόμα και από τις ΗΠΑ. Αυτή η νέα νοοτροπία προώθησε στην Ευρώπη τις κυβερνήσεις συνεργασίας και την αλληλοδιαδοχή κεντροδεξιάς-κεντροαριστεράς. Ακόμα και αυτό το μοντέλο έχει προβλήματα. Έτσι όταν κυβερνάνε οι κεντροδεξιοί, οι άλλοι μισοί πολίτες δηλώνουν δυσαρεστημένοι με το σύστημα (παροχή επιδομάτων κ.λπ.) και όταν κυβερνά η κεντροαριστερά, αυτοί που δήλωναν δυσαρεστημένοι μετατρέπονται σε ικανοποιημένοι. Τέλεια ιδεολογία δεν υπάρχει, διότι η κοινωνία a priory είναι κάτι ατελές και προβληματικό. Όλο τρύπες δημιουργεί και προβλήματα. Ούτε τέλειο οικονομικό σύστημα υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει. Βλέποντας και κάνοντας πλέον ενεργούν οι κυβερνήσεις και με βάση οικονομικά κριτήρια, όπως παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις.

 • Bielidopoulos

  19 Φεβ 2016

  Προς λατινομαθή τσέλιγκα:
  Αν θες να μάθεις την ιστορία της πατρίδας σου, πάρε μια γεύση εδώ:
  http://eranistis.net/wordpress/2016/02/18/η-εξέγερση-του-παπουλάκου/
  Τα περί αμεσοδημοκρατίας είναι αερολογίες αυτών που ονειρεύονται να σιτίζονται δωρεάν στο πρυτανείο.
  ;)

 • Ανώνυμος 37573

  19 Φεβ 2016


  Γιά όποιον θυμάται είχαμε καλέσει και τους πέρσες....

 • Ανώνυμος 37572

  19 Φεβ 2016

  Ξέχασες να τονίσεις την υπεριδεολογία των θρησκειών και την τρομακτική τους καταπίεση επί των ποιμνίων διαχρονικά

 • Ανώνυμος 37571

  19 Φεβ 2016

  Tι λες πάλι ρε πυροβολημένε Διο-τσιμεντόλιθε; Πάλι ονειροβατείς;
  Διο-παπάρας

 • Ανώνυμος 37570

  19 Φεβ 2016


  Ο Πολύβιος σου κάνει;

 • Ανώνυμος 37569

  19 Φεβ 2016

  Από ποια αυθεντική ιστορική πηγή προκύπτει πως οι Ρωμαίοι ήλθαν ως καλεσμένοι των Ελλήνων;

 • Ανώνυμος 37568

  19 Φεβ 2016


  Και επειδή ήταν και πανέξυπνοι άνθρωποι, αφού τα έκαναν πουτάνα μεταξύ τους οι αρχαίοι Έλληνες, κάλεσαν μετά τους ρωμαίους να βάλουν τάξη. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε: από ιδεολογία σκίζουμε, στην πράξη.... μάμησέ τα.

 • Ανώνυμος 37567

  18 Φεβ 2016

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ (POLITICS AND IDEOLOGY)
  1ο. Λέξεις ελληνικές. Συμπέρασμα: Ο Ελληνας πρώτος σκέφτηκε να ονοματίσει μια σκέψη, μια αγωνία του, έναν όρο που μέσω αυτού να εκφράσει μια σειρά σκέψεων, μια ανθρωπολογική κοινωνική προσέγγιση. (Αν ως λαός αποφασίζαμε να ζητήσουμ πνευματικά δικαιώματα των ελληνικών λέξεων που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο, θα είχαμε λύσει το θέμα χρέους και θα μας έμεναν κι άλλα τόσα!)
  2ο. Για την ιδεολογία της δημοκρατίας, του βέλτιστου (μέχρι σήμερα) πολιτεύματος που βίωσε κάποτε ο άνθρωπος, δεν είδα να γίνεται κάποια σοβαρή αναφορά. Για ένα τόσο ιδιαίτερο και πρωτοποριακό (ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα) πολίτευμα, που δημιουργήθηκε, εφαρμόστηκε και λειτούργησε για 140 χρόνια στην αρχαία Αθήνα, θα γίνει ποτέ συζήτηση της προκοπής;
  Διογένης

 • Ανώνυμος 37566

  18 Φεβ 2016

  Πολύ καλό άρθρο !