Για την εκκοσμίκευση, τον ανθρωπισμό, τις επιστήμες, την απελευθέρωση τής κοινωνίας από εθνικούς, θρησκευτικούς και άλλους μύθους, παραδόσεις κι εθνικοθρησκευτικές αγκυλώσεις - www.freeinquiry.gr